Kolejne mieszkania dla sopocian

Brelok na klucze z logo Sopotu
Fot. Fotobank.PL/UMS

Kolejnych 17 mieszkań zostanie przeznaczonych do zamieszkania przez sopockie rodziny. Lista mieszkań przeznaczonych do wynajmu w zamian za wykonanie remontu, została ogłoszona dziś w poniedziałek, 7 października. Ich wykaz wraz ze szczegółami dotyczącymi powierzchni, szacunkowych kosztów remontu, zakres wymaganych prac i uzgodnień, znajduje się na wykazie dostępnym na stronie internetowej Urzędu.

Dla kogo mieszkanie?

O przyznanie lokalu mieszkalnego do samoremontu mogą ubiegać się sopocianie prowadzący wspólnie gospodarstwo domowe, w szczególności:

  • małżeństwa z dziećmi i osoby wychowujące dzieci,  posiadające centrum życiowe na terenie Gminy Miasta Sopotu;
  • zamieszkujący w Sopocie w budynkach prywatnych na podstawie decyzji administracyjnej o  przydziale lokalu mieszkalnego;
  • zamieszkujący w Sopocie w budynkach, wchodzących w skład mieszkaniowego zasoby Gminy Miasta Sopotu, przeznaczonych do rozbiórki i lokalach niemieszkalnych, zakwalifikowani do otrzymania mieszkania;
  • którzy posiadają tytuł prawny do zajmowania lokalu w mieszkaniowym zasobie miasta Sopotu, a chcą zamienić zajmowany lokal na inny lokal mieszkalny zakwalifikowany do samoremontu – przekazany do dyspozycji miasta dotychczas zajmowany lokal powinien być w stanie nadającym się do zamieszkania;
  • którzy przekażą własność lokalu mieszkalnego na terenie miasta Sopotu na rzecz Gminy Miasta Sopotu. 

Lista lokali

1. Samodzielne

L.p

Adres lokalu

Liczba pokoi

Pow. pokoi i pow. użytkowa m²

1

Al. Niepodległości 729/3

3

61,72

88,20

2

Al. Niepodległości 729/5

3

61,40

89,10

3

Al. Niepodległości 797/4

 

2

36,07

46,38

4

Al. Niepodległości 825a/1

3

41,90

55,70

5

Al. Niepodległości 827/3

 

3

69,10

89,30

6

Bitwy pod Płowcami 23/5

2

38,23

51,89

7

Bohaterów Monte Cassino 3/1

2

31,60

42,10

8

Bohaterów Monte Cassino 9/1

2

26,80

41,00

9

Grottgera 10/8

2

26,80

40,80

10

Jagiełły 11/10

3

32,90  

51,30  

11

Króla Jana Kazimierza 18/3

2

28,93

47,66

12

Winieckiego 49/2B

1

11,25

27,83

 

2. Lokale wspólne

L.p.

Adres lokalu

Liczba pokoi

Pow. pokoi i pow. użytkowa

13

Al. Niepodległości 784/1

2

22,77

45,55

14

Al. Niepodległości 

784/1a

3

28,97

49,05

 

3. Lokale samodzielne dla dwóch rodzin współfinansujących remont

L.p.

Adres lokalu

Liczba pokoi

Pow. pokoi i pow. użytkowa m²

15

Haffnera 25/5

 

4

73,86

115,53

16

Kościuszki 11/4

4

87,83

147,15

17

Parkowa 56/2

4

83,60

119,91

 

Terminy i dokumenty

Wnioskodawcy muszą przedstawić dokumenty potwierdzające osiągany dochód, złożyć zestaw dokumentów (m.in. wniosek, dokumenty, że nie zalegają z opłatami za obecnie zajmowane mieszkanie, PIT za 2018 rok, zaświadczenie, że na dzień składania wniosku pracują itp.). Szczegółowe informacje dostępne są na stronie urzędu. Z sopockiej strony bip można również pobrać wniosek.

Wypełnione wnioski można składać w kancelarii urzędu od 1.11.2019r. do dnia 15.12.2019r.

Mieszkania przeznaczone do samodzielnego remontu można wcześniej obejrzeć, by wybrać to, które najbardziej odpowiada. Szczegóły dotyczące możliwości obejrzenia mieszkań również dostępne są na stronie internetowej.

 

Samoremont szansą na większe mieszkanie

W Sopocie od 2015 roku realizujemy innowacyjny program - mieszkania do samoremontu.

Na podstawie uchwały Nr V/96/2019 z dnia 28.03.2019r. w sprawie zasad wynajmowania lokali i pomieszczeń wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Sopotu, gmina już po raz czwarty przygotowała wykaz lokali przeznaczonych do wynajmu w zamian za wykonanie remontu.

Lokale samodzielne  mogą być wynajmowane do samoremontu, jeżeli wnioskodawca w pierwszej kolejności, przekaże do dyspozycji miasta dotychczas zajmowany lokal wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Sopotu (dotyczy to mieszkań samodzielnych, w przypadku mieszkań do podziału takiego obowiązku nie ma). Program adresowany jest do mieszkańców Sopotu, szczególnie młodych rodzin, które chcą powiększyć swoją przestrzeń życiową.

Dotychczas miasto przeznaczyło 17 mieszkań w tym programie, które zostały wyremontowane i zasiedlone.

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...