Kolejne mieszkania dla sopocian

Metalowy brelok do kluczy w kształcie domku z logo Sopotu
Fot. Fotobank.PL/UMS

17 mieszkań przeznaczonych do wynajmu w zamian za wykonanie remontu zostanie przeznaczonych do zamieszkania przez sopockie rodziny. Wnioski będzie można składać w kancelarii urzędu od 1 listopada do 15 grudnia 2019 r.

Dla kogo mieszkanie?
O przyznanie lokalu mieszkalnego do samodzielnego remontu mogą ubiegać się sopocianie prowadzący wspólnie gospodarstwo domowe, w szczególności:

  • małżeństwa z dziećmi i osoby wychowujące dzieci, posiadające centrum życiowe na terenie Gminy Miasta Sopotu;
  • zamieszkujący w Sopocie w budynkach prywatnych na podstawie decyzji administracyjnej o  przydziale lokalu mieszkalnego;
  • zamieszkujący w Sopocie w budynkach, wchodzących w skład mieszkaniowego zasoby Gminy Miasta Sopotu, przeznaczonych do rozbiórki i lokalach niemieszkalnych, zakwalifikowani do otrzymania mieszkania;
  • posiadający tytuł prawny do zajmowania lokalu w mieszkaniowym zasobie miasta Sopotu, a chcący zamienić zajmowany lokal na inny lokal mieszkalny zakwalifikowany do samoremontu – przekazany do dyspozycji miasta dotychczas zajmowany lokal powinien być w stanie nadającym się do zamieszkania;
  • którzy przekażą własność lokalu mieszkalnego na terenie miasta Sopotu na rzecz Gminy Miasta Sopotu. 

Terminy i dokumenty
Wnioskodawcy muszą przedstawić dokumenty potwierdzające osiągany dochód, złożyć zestaw dokumentów (m.in. wniosek, dokumenty, że nie zalegają z opłatami za obecnie zajmowane mieszkanie, PIT za 2018 rok, zaświadczenie, że na dzień składania wniosku pracują itp.).

Mieszkania przeznaczone do samodzielnego remontu można wcześniej obejrzeć, by wybrać to, które najbardziej odpowiada.

Szczegóły dotyczące możliwości obejrzenia mieszkań, wykaz lokali wraz ze szczegółami dotyczącymi powierzchni, szacunkowych kosztów remontu, zakresu wymaganych prac i uzgodnień oraz wniosek znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sopot

Wypełnione wnioski można składać w kancelarii urzędu od 1 listopada do 15 grudnia 2019 r.

Remont szansą na większe mieszkanie
W Sopocie od 2015 r. realizowany jest innowacyjny program – mieszkania do samodzielnego remontu. Na podstawie uchwały Nr V/96/2019 z dnia 28.03.2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali i pomieszczeń wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Sopotu, gmina już po raz czwarty przygotowała wykaz lokali przeznaczonych do wynajmu w zamian za wykonanie remontu.

Lokale samodzielne  mogą być wynajmowane do samodzielnego remontu, jeżeli wnioskodawca w pierwszej kolejności przekaże do dyspozycji miasta dotychczas zajmowany lokal wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Sopotu (dotyczy to mieszkań samodzielnych, w przypadku mieszkań do podziału takiego obowiązku nie ma). Program adresowany jest do mieszkańców Sopotu, szczególnie młodych rodzin, które chcą powiększyć swoją przestrzeń życiową.

Dotychczas miasto przeznaczyło 17 mieszkań w tym programie, które zostały wyremontowane i zasiedlone.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...