Seniorzy z indeksami, czyli inauguracja roku na Uniwersytecie Trzeciego Wieku

Seniorzy siedzą w sali
Fot. materiały UMS

8 października był ważnym dniem dla ponad 870 seniorów. Tego dnia w Państwowej Galerii Sztuki odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego na sopockim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

Zgromadzonych gości, wykładowców i słuchaczy powitała Aleksandra Cięglewicz-Wachowiak, dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego. Nowo przyjęci studenci otrzymali indeksy z rąk Jacka Karnowskiego, prezydenta Sopotu. Wykład inauguracyjny pt. „Filozofia Ikigai, czyli sekret długiego i szczęśliwego życia” wygłosiła Katarzyna Kozłowska.

Głównym celem działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest upowszechnianie aktywności edukacyjnej, społecznej i kulturalnej seniorów, promowanie wśród nich zdrowego trybu życia i dbałości o utrzymywanie relacji międzyludzkich. Sopocki UTW od wielu lat spełnia te wszystkie funkcje, czego dowodem jest niesłabnące zainteresowanie uczestnictwem w organizowanych tu zajęciach.

Oferta SUTW jest bardzo bogata, studenci mogą uczestniczyć w wykładach z psychologii, historii sztuki, religioznawstwa, lektoratach językowych, zajęciach komputerowych, gimnastycznych, tanecznych i wielu warsztatach artystycznych. Tygodniowo oferowane jest blisko 200 godzin zajęć, w których regularnie uczestniczy ponad 870 seniorów!

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...