Prezydent Sopotu otworzył wystawę w Homburgu

Jacek Karnowski, prezydent Sopotu i Theophil Gallo, starosta powiatu Saarpfalz uśmiechając się ściskają sobie dłonie. W tle plakat z Władysławem Bartoszewskim.
Prezydent Jacek Karnowski i Theophil Gallo, starosta powiatu Saarpfalz i przewodniczący Towarzystwa Niemiecko-Polskiego w Kraju Saary

Prezydent Sopotu Jacek Karnowski, na zaproszenie organizatorów, uczestniczył w otwarciu wystawy „Bartoszewski 1922-2015. Pod prąd – Pamięć – Pojednanie”. Wystawa została otwarta w ratuszu miejskim w Homburgu (Saara), z inicjatywy Towarzystwa Niemiecko-Polskiego w Kraju Saary i Towarzystwa Niemiecko-Polskiego w Berlinie. Ekspozycja poświęcona Władysławowi Bartoszewskiemu towarzyszy XXVIII Kongresowi Federalnego Związku Towarzystw Niemiecko-Polskich. Kongres rozpoczął się 24 i potrwa do 27 października.

Wspólna myślą wszystkich wystąpień towarzyszących otwarciu wystawy była podkreślana przez mówców konieczność kontynuacji dzieła profesora Bartoszewskiego a także wcielania w życie jego pomysłów na funkcjonowanie w ramach wspólnej Europy. Podkreślano wagę wyznawanych przez profesora wartości i potrzebę przekazywania ich kolejnym pokoleniom. Akcentowano potrzebę współpracy a także m.in. wymiany młodzieży między krajami.

Zamysłem autorów wystawy „Bartoszewski 1922-2015. Pod prąd – Pamięć – Pojednanie” było przedstawienie biografii zmarłego w kwietniu 2015 roku byłego ministra spraw zagranicznych, dyplomaty i historyka tak, by zwrócić uwagę na obszary działalności najważniejsze dla samego Bartoszewskiego i jak najpełniej pokazać jego bogatą osobowość. Biorąc pod uwagę biografię Władysława Bartoszewskiego, który brał czynny udział w najważniejszych wydarzeniach ostatnich dziesięcioleci, wystawa jest także opowieścią o najnowszej historii Polski i Europy Środkowej. Ekspozycja obrazuje opór człowieka przepełnionego duchem wolności, żyjącego w czasach trudnych. Człowieka, który widział i osobiście doświadczał cierpienia a jednocześnie swoją postawą dowodził, że możliwe jest porozumienie i pojednanie.

Wystawa „Bartoszewski 1922-2015. Pod prąd – Pamięć – Pojednanie” po raz pierwszy została pokazana jesienią 2015 roku w kancelarii premiera w Warszawie. W roku 2017 Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej sfinansowała tłumaczenie oryginalnych polskich tekstów. Od lipca 2018 roku, dzięki Towarzystwu Niemiecko-Polskiemu w Berlinie a także wsparciu różnych lokalnych organizacji, wystawa podróżuje przez całe Niemcy. Do tej pory odwiedziła 9 miast.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...