19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży – warsztaty dla rodziców

Twarz małego chłopca, częściowo w cieniu
Fot. materiały promocyjne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie po raz kolejny przyłączył się do ogólnoświatowej kampanii i zaprasza na bezpłatne warsztaty – „Rozmawiam, więc chronię” dla rodziców oraz „Być partnerem” – warsztat rozwojowy dla mężczyzn.

- Wspieramy ideę kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży” – budowanie świata bez przemocy, świata bezpiecznego, pełnego miłości i szacunku do drugiego człowieka, szczególnie tego najmłodszego – podkreśla Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. – W ramach tej kampanii zapraszamy rodziców na bezpłatne warsztaty prowadzone przez psychologów Punktu Interwencji Kryzysowej sopockiego MOPS.

Warsztaty odbędą się w Sali Konferencyjnej sopockiego MOPS przy al. Niepodległości 759 a. Liczba miejsc jest ograniczona, zapisy pod nr tel. 58 550 14 14.

„Rozmawiam, więc chronię” – warsztat dla rodziców o tym, jak rozmawiać z dzieckiem o jego cielesności i bezpieczeństwie, 14 listopada, w godz. 16.30-19.30.

Jeśli nie wiesz, jak nauczyć dziecko wyznaczania granic prywatności i wyrażania sprzeciwu gdy są naruszane, jeśli chciałbyś porozmawiać z dzieckiem o potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach, ale jednocześnie go nie wystraszyć, ten warsztat jest dla Ciebie!

Większość rodziców uważa, że powinno się rozmawiać z dzieckiem na temat ewentualnych zagrożeń czy potencjalnie niebezpiecznych osób, ale jednocześnie obawia się takich rozmów, nie wiedzą jak się do nich zabrać, wahają się - czy to już, czy aby nie za wcześnie itp.

Jak zatem rozmawiać, aby nie wystraszyć dziecka i nie przeładować skomplikowanymi instrukcjami? Temu właśnie ma służyć warsztat, wychodzący od barier i blokad komunikacyjnych, a prowadzący do wspierania dziecka w jego prawie do powiedzenia „nie”, prawie do granic, do zaufania sobie i swoim odczuciom.

Podczas warsztatu poruszane będą m.in. następujące tematy:

  • wzmacnianie u dziecka świadomości własnych odczuć, zaufania do nich i możliwości komunikowania tego otoczeniu,
  • prawo dziecka do mówienia „nie” i respektowania tego przez rodzica,
  • ćwiczenia dotyczące rozpoznawania przez dziecko „dobrych i złych tajemnic”,
  • prawa dziecka do decydowania o swoim ciele oraz szczególnego chronienia intymnych części ciała.

„Być partnerem” – warsztat rozwojowy dla mężczyzn, 5 grudnia, w godz. 16.30-19.30

Co to znaczy być mężczyzną we współczesnym świecie? Jak być mężem, partnerem, ojcem, spełniać się zawodowo i jednocześnie budować satysfakcjonujące i bezpieczne relacje? Jak konstruktywnie prowadzić konflikty w rodzinie? Jak być uważnym na granice i nie dopuszczać do nadużyć oraz jaka jest odpowiedzialność mężczyzn za zjawisko przemocy? Co możemy zrobić dla nas samych oraz innych mężczyzn w naszym najbliższym środowisku? Na te i inne pytania będziemy próbowali sobie odpowiedzieć podczas grupowego spotkania w swobodnej atmosferze warsztatu i dyskusji.

Kampania „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”

W listopadzie na całym świecie odbywa się kampania „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”, której celem jest budowanie świata bez przemocy oraz ochrona prawa dzieci i młodzieży do bezpieczeństwa i godności.

Kampania zainicjowana została w 2011 r. przez szwajcarską fundację Women’s World Summit Foundation (WWSF). W Polsce działania kampanii koordynuje fundacja po DRUGIE. Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy to kolor ostrzegawczy. Prowadzone w ramach kampanii działania mają ostrzegać. Zwracać uwagę. Uczyć widzieć więcej i lepiej.

Nieprzypadkowo kampania odbywa się w listopadzie. 19 listopada przypada bowiem Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci, a dzień później Międzynarodowy Dzień Praw dziecka. W ramach kampanii we wszystkich krajach świata odbywają się wydarzenia i działania, które przypominają o wartościach niezbędnych do prawidłowego rozwoju dziecka – szacunku, godności, bezpieczeństwie, wolności.

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...