Nowe pracownie komputerowe w CKU

Jedna z pracowni komputerowych w sopockim CKU. Fot Jurek Bartkowski/Fotobank.PL/UMS

W Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie, przy ul. Tadeusza Kościuszki 22-24, wczoraj odbyło się uroczyste otwarcie pracowni komputerowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Kształtowanie sieci szkół zawodowych w Regionie”.

W ramach realizacji projektu doposażono 5 pracowni komputerowych, w tym 4 pracownie dla zawodów z branży ICT i elektronika oraz 1 pracownię dla zawodów z branży turystyka, sport i rekreacja.

Doposażanie pracowni obejmuje między sprzęt komputerowy, oprogramowanie biurowe, akcesoria komputerowe, sprzęt sieciowy, tablety graficzne, drukarki, sprzęt audiowizualny i fotograficzny oraz meble. Łączny koszt wyposażenia pracowni to 353 587,89 zł.

W pracowniach zawodowych będą się odbywały między innymi kursy umiejętności zawodowych dla dorosłych z zakresu programu „Płatnik” i projektowania graficznego stron internetowych.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 3.3. Edukacja zawodowa, poddziałanie 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej.

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...