Pracownia czeka na artystę

Pędzle malarskie w pojemniku. W tle pudełka z farbami.
Fot. Pixabay

Do poniedziałku, 25 listopada br. można jeszcze składać pisemne oferty na najem lokalu przeznaczonego na pracownię artystyczną w Sopocie. Oferta dotyczy lokalu położonego przy ulicy Dąbrowskiego 2/10.

Lokal przy ul. Dąbrowskiego 2/10 przeznaczony jest do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na pracownię dla twórcy do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki. Całkowita powierzchnia wynosi 32,73 m2. Pełna oferta konkursowa dotycząca tego lokalu opublikowana została w ogłoszeniach w BIP.

Zasady gospodarowania zasobem komunalnych lokali użytkowych określone zostały w Uchwale Nr XXXVI/437/2019 Rady Miasta Sopotu z dnia 05.03.2010 r. Lokale w trybie bezprzetargowym oddawane są w najem m.in. osobom, które aktywnie prowadza działalność w dziedzinie kultury i sztuki, absolwentom uczelni artystycznych, członkom związków i stowarzyszeń twórczych a także twórcom nieprofesjonalnym rekomendowanym przez środowiska twórcze. Oferent składając pisemną ofertę określa rodzaj działalności jaką zamierza prowadzić oraz dołącza wymagane w warunkach konkursowych inne dokumenty i informacje. Umowy najmu z artystami zawierane są w przeważającej większości na czas nieoznaczony chyb, że istnieją powody inwestycyjne, planistyczne czy inne to wówczas okres zawarcia umowy jest oznaczony.

Artyści wynajmujący lokale z przeznaczeniem na pracownie mają również preferencje czynszowe. Na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Sopotu Nr 1089/2013, do najmu lokali na tę działalność stosowana jest stawka czynszowa ustalona jak dla najmu lokali mieszkalnych. Obecne jest to 8,14 zł/m2.

Miasto Sopot dysponuje obecnie 45. lokalami oddanymi w najem na pracownie artystyczne. 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...