Spotkanie w sprawie miejscowych planów w rejonie ERGO ARENY

Obszar objęty opracowaniem. Mat. prasowe UMS

W otwartym spotkaniu które odbędzie się w sobotę, 30 listopada o godz. 11:00 wezmą udział Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, Piotr Grzelak, z-ca prezydenta Gdańska, Magdalena Sekuła, prezes ERGO ARENY, a także przedstawiciele Biura Rozwoju Gdańska, planiści i architekci. Spotkanie zaplanowano w sali Treningowej ERGO ARENY, wejście od strony parkingu P-1.

Na spotkaniu w ERGO ARENIE przedstawione zostaną szczegóły dotyczące współpracy samorządów Gdańska i Sopotu – właścicieli spółki Hala Gdańsk-Sopot – w zakresie stworzenia spójnej, urbanistycznej koncepcji zagospodarowania terenów wokół hali ERGO ARENA oraz uchwalenia dla tych terenów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

30 czerwca 2019 roku podpisane zostało porozumienie między gminą Gdańsk i gminą Sopot dotyczące współpracy i przygotowania spójnej koncepcji oraz planu  zagospodarowania przestrzennego dla najbliższego otoczenie ERGO ARENY. Dotyczy to obszaru o powierzchni 17,7 ha, z czego 11.9 ha znajduje się na terenie Gminy Miasta Sopot, a 5,8 ha na terenie Gminy Miasta Gdańsk. To tereny obecnie zajmowane przez halę widowiskowo-sportową, a także tereny sąsiednie, na których możliwe byłoby dalsze rozwijanie dotychczasowych funkcji usługowych o metropolitalnym charakterze i uzupełnienie programu użytkowego hali. Zgodnie z realizacją strategicznych celów Spółka Hala Gdańsk-Sopot – operator ERGO ARENY zainteresowana jest budową nowych obiektów rozrywkowo-sportowo-usługowych na terenie wokół hali, a także rozbudową infrastruktury drogowej. Planowane przez Spółkę zamierzenia są zgodne z tego typu praktykami zagospodarowania hal wielofunkcyjnych w Europie i na świecie. Aby podtrzymać atrakcyjność ERGO ARENY, zapewnić jej konkurencyjność, rozbudowa programu funkcjonalnego jest w pełni uzasadniona i wydaje się wręcz konieczna.

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...