Szpital geriatryczny otwarty!

W uroczystości udział wzięli m.in. (od lewej: Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałek Sejmu RP, Barbara Gierak-Pilarczyk, prezes Zarządu Pomorskiego Centrum Reumatologicznego, Jacek Starościak, przewodniczący Sopockiej Rady Seniorów oraz Magdalena Horodyska, przedstawicielka Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. polityki regionalnej i miejskiej Komisji Europejskiej.
W uroczystości udział wzięli m.in. (od lewej: Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałek Sejmu RP, Barbara Gierak-Pilarczyk, prezes Zarządu Pomorskiego Centrum Reumatologicznego, Jacek Starościak, przewodniczący Sopockiej Rady Seniorów oraz Magdalena Horodyska, przedstawicielka Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. polityki regionalnej i miejskiej Komisji Europejskiej. Fot. Fotobank.PL/UMS

To pierwszy szpital geriatryczny w województwie, który w sposób kompleksowy opiekować się będzie osobami starszymi. Centrum Opieki Geriatrycznej w Pomorskim Centrum Reumatologicznym im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie uroczyście zostało otwarte 29 listopada 2019 r. W szpitalu są już pierwsi pacjenci.

Wspólnymi siłami wielu zaangażowanych osób, w tym marszałka województwa pomorskiego, prezydenta Sopotu, prezydentów Gdańska i Gdyni, wszystkich członków Obszaru Metropolitarnego, a przede wszystkim prezes Pomorskiego Centrum Reumatologicznego w Sopocie, udało się zbudować w Sopocie szpital, dedykowany starszym mieszkańcom: kurortu i metropolii. Szpital od tygodnia przyjmuje już pacjentów.

Decyzję o realizacji inwestycji podjął Zarząd Województwa Pomorskiego. Koszt utworzenia Centrum Opieki Geriatrycznej w Sopocie wyniósł ponad 31 mln zł. Projekt sfinansowano ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – 20,1 mln zł oraz ze środków Gminy Miasta Sopotu 10,9 mln zł i Pomorskiego Centrum Reumatologicznego.

To wysokospecjalistyczny ośrodek geriatryczno-rehabilitacyjny, w którego skład wchodzą:

  • Oddział geriatryczny stacjonarny sprawujący całodobową kompleksową opiekę medyczną nad chorymi w podeszłym wieku; w strukturze oddziału działać będą 42 łóżka szpitalne na dwóch oddziałach, tj. 17 łóżek na oddziale rehabilitacji stacjonarnej oraz na oddziale geriatrycznym 25 łóżek,
  • Dzienny oddział geriatryczny sprawujący opiekę nad chorymi po 60. roku życia, którzy są samodzielni,     
  • Oddział dzienny psychogeriatryczny, którego celem będzie pomoc psychiatryczna i psychologiczna,
  • Poradnia geriatryczna wykonująca świadczenia medyczne w formie ambulatoryjnej.
  • Pracownia tomografii komputerowej,
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej.

W celu zapewnienia całodobowej opieki nad osobami starszymi oraz wsparcia ich opiekunów i rodzin projekt przewiduje stworzenie systemu teleopieki. Głównym założeniem teleopieki jest telefoniczna konsultacja lekarska na temat stanu zdrowia, zaburzeń w funkcjonowaniu i ewentualnych stanów zagrożenia życia lub zdrowia osób starszych. Kompleksowa oferta Centrum Opieki Geriatrycznej obejmuje również działania skierowane do rodzin pacjentów. W tym celu realizowana będzie pomoc w formie szkoleń przez działający w ramach Centrum Punkt Edukacyjny.

Nasi starsi pacjenci zostaną objęci stałą i kompleksową opieką medyczną. Seniorom zostanie zapewniona właściwa diagnostyka, leczenie oraz rehabilitacja. Wsparcie otrzymają również rodziny chorych.

Podpisanie umowy na dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 nastąpiło 13 kwietnia 2017 r. Roboty budowlane rozpoczęły się we wrześniu 2017 r., a zakończyły się w październiku 2019 r.

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...