Laury dla najlepszych opiekunek środowiskowych

Gabriela Potulska i Beata Harmatiuk z nagrodami i bukietami kwiatów
Gabriela Potulska i Beata Harmatiuk – laureatki tytuły Najlepsza Opiekunka Środowiskowa Roku 2019. Fot. MOPS Sopot

Już po raz 11. nagrodzono w Sopocie najlepsze opiekunki środowiskowe, które opiekują się starszymi i niesamodzielnymi mieszkańcami. Tytuły Najlepsza Opiekunka Środowiskowa Roku 2019 otrzymały: Beata Harmatiuk z fundacji Niesiemy Pomoc oraz Gabriela Potulska z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.

W imieniu Prezydenta Sopotu statuetki oraz dyplomy wręczyła Iwona Plewako, naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM Sopot oraz Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie.

Przyznano również 4 wyróżnienia. Wśród osób wyróżnionych znalazł się pan Krzysztof, który również świadczy usługi opiekuńcze. Opiekunki i opiekun zostali nominowani przez organizacje, które ściśle współpracują z sopockim MOPS i świadczą na zlecenie Miasta usługi opiekuńcze dla mieszkańców Sopotu potrzebujących takiej formy wsparcia.

– W imieniu prezydenta chciałabym bardzo serdecznie podziękować i pogratulować osobom wyróżnionym i nagrodzonym – mówiła Iwona Plewako, naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych. – Opieka nad osobą starszą, schorowaną, niepełnosprawną jest bardzo trudnym zadaniem. Jest to praca bardzo odpowiedzialna, wymagająca empatii i zaangażowania. Dlatego pamiętajcie Państwo o sobie, zadbajcie również o siebie, abyście się nie wypalili.

Zawód opiekuna/ki środowiskowej zajmuje ważne miejsce w systemie pomocy społecznej. Opiekun/ka ściśle współpracuje z pracownikiem socjalnym, czasem również z psychologiem czy pielęgniarką. Dzięki współpracy takiego zespołu można zapewnić właściwą opiekę, która umożliwi osobie niesamodzielnej pozostanie we własnym środowisku rodzinnym.

Usługi opiekuńcze obejmują m.in. pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (np. sporządzanie lub dostarczanie posiłków), opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację (np. toaletę całego ciała, zapobieganie odleżynom) oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem (np. wychodzenie na spacery, pomoc w kontakcie z instytucjami). 

– Dziękuję za naszą wieloletnią współpracę, zarówno osobom, które świadczą bezpośrednią pomoc w domach, jak i koordynatorom oraz wszystkim osobom z Państwa organizacji – podkreślał Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. – To co robicie, jest bardzo potrzebne, szczególnie w takim mieście jak Sopot, w tej sytuacji, jaka jest obecnie, kiedy miasto się starzeje. Ze względu na sytuację demograficzną i starzenie się społeczeństwa, opiekun/ka to zawód, na którego zapotrzebowanie będzie w przyszłości rosło. Obecnie z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania za pośrednictwem MOPS korzysta ok. 250 osób. Usługi te świadczy 100 osób zatrudnionych w dwóch organizacjach pozarządowych.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...