Strażnicy miejscy skontrolują piece węglowe

Fot. Jurek Bartkowski/Fotobank.PL/UMS

W 2019 roku funkcjonariusze sopockiej Straży Miejskiej 58 razy kontrolowali paleniska w piecach domowych. W wyniku tych czynności nałożono 15 mandatów karnych w związku z ujawnieniem spalania odpadów. Kontrole będą prowadzone także w nowym roku.

Do pieców wrzucane były m.in. panele podłogowe, drewno pokryte lepikiem czy lakierowane elementy mebli. Mandat za tego rodzaju wykroczenia może wynieść od 20 do 500 złotych. Warto dodać, że mieszkania w których ujawniono spalanie odpadów objęte są stałymi kontrolami.

Do końca bieżącego roku, a także w roku 2020, planowane są również kontrole podczas których pobierane będą próbki do analizy składu chemicznego popiołu. Urząd Miasta podpisał umowę z placówką badawczą, która dokona szczegółowej oceny dostarczonego materiału. Właściciele posesji lub użytkownicy pieców mają obowiązek umożliwić strażnikom miejskim kontrolę palenisk. Na terenie prywatnej posesji strażnicy miejscy mogą kontrolować w godzinach od 6.00 do 22.00, przedstawiając imienne upoważnienie wydane przez prezydenta miasta. Utrudnianie, bądź uniemożliwianie przeprowadzenia kontroli stanowi przestępstwo z art.225 §1 kodeksu karnego, za które przewidziana jest kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Straż Miejska przypomina również, że w związku z nowelizacją uchwały Rady Miasta w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Sopotu, od wiosny tego roku zabrania się spalania drobnych pozostałości roślinnych, gałęzi, liści etc. na terenie całego miasta.

Do 2024 roku z Sopotu mają zniknąć wszystkie piece węglowe. W związku z projektowaną dla Sopotu uchwałą antysmogową, Gmina zaproponuje modyfikacje w dotychczasowym systemie dopłat do likwidacji urządzeń grzewczych opalanych węglem. Propozycje te będą procedowane na grudniowej sesji Rady Miasta. Według projektu, w latach  2020-2021 miasto w stu procentach będzie finansowało wymianę urządzeń grzewczych opalanych węglem na proekologiczne. W roku 2022 dofinansowanie sięgnie 80 proc., a w roku 2023 – 60 proc. Od stycznia 2024 r. miasto nie będzie już finansować wymiany pieców.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...