Subiektywne podsumowanie 2019 roku

Budynek Centrum Opieki Geriatrycznej w Sopocie
Fot. Fotobank.PL/UMS

Ostatni dzień roku skłania do podsumowań. Co się udało zrealizować, osiągnąć, a co jedynie rozpocząć? Poniżej nasze subiektywne podsumowanie 2019 roku w Sopocie.

Trudno jednoznacznie podsumować mijający rok. Sopot odwiedziło wielu turystów, zachęconych czystym powietrzem oraz bogatą ofertą doskonałych imprez kulturalnych i sportowych. Zakończyliśmy także bardzo ważną dla mieszkańców inwestycję – szpital geriatryczny oraz istotne inwestycje drogowe. Ale to również rok, w którym większość mieszkańców z dużym niepokojem i troską podchodziła do przemian, które odbywają się w Polsce. Doświadczyliśmy strajku w oświacie, kolejnych protestów pod sądami, niespotykanej do tej pory eskalacji agresji w życiu politycznym i publicznym. Był to także rok tragiczny,  ja straciłem Przyjaciela, a Gdańsk dobrego Gospodarza – podsumowuje Jacek Karnowski, prezydent Sopotu

 Inwestycje w Sopocie wypływające na jakość życia mieszkańców

 1. 29 listopada br. otwarte zostało Centrum Opieki Geriatrycznej w Pomorskim Centrum Reumatologicznym im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie. To pierwszy szpital geriatryczny w województwie, który w sposób kompleksowy opiekuje się osobami starszymi. Roboty budowlane rozpoczęły się we wrześniu 2017 r. a zakończyły się w październiku 2019 roku. Koszt utworzenia Centrum Opieki Geriatrycznej w Sopocie wyniósł ponad 31 mln zł.
 2. Budujemy nowe mieszkania komunalne dla sopocian – rozpoczęliśmy budowę 49 nowych mieszkań komunalnych „pod klucz”, z czego 48 przeznaczonych będzie dla młodych, sopockich rodzin „na dorobku” oraz jednego mieszkania wielopokojowego tzw. gniazda dla wychowanków domu dziecka.

Koszt budowy mieszkań (bez nadzoru, przyłączy i dokumentacji) zamknie się w kwocie 13 530 177, 39 zł  z czego dofinansowanie Banku Gospodarstwa Krajowego wyniesie 4 256 654,31 zł. W sierpniu została podpisana umowa na realizację tej inwestycji, wykonawca ma 18 miesięcy na wybudowanie nowych mieszkań dla sopocian.

 1. Nowy punkt spacerowy w Sopocie – Potok Grodowy to: nowe ścieżki spacerowe i kładki, mała architektura, wymiana oświetlenia, i bardzo ważna przebudowa miejskiego systemu odprowadzania wód opadowych i nawierzchni ulic. Inwestycja została zrealizowana za blisko 11 milionów złotych i obejmowała Park Północny, Park Grodowy oraz ulice: Haffnera, Powstańców Warszawy i Wosia Budzysza oraz nową ulicę o roboczej nazwie KD1.

Oba projekty (rewitalizacja Parku Północnego oraz modernizacja ulic wraz przebudową koryta Potoku Grodowego) uzyskały dofinansowanie unijne ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 1. Usprawniliśmy komunikację publiczną i poprawiliśmy bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego, dzięki budowie dwóch nowych rond w Sopocie oraz budowie parkingu Park&Ride.

W tym roku zakończyły się prace budowlane „Przebudowa skrzyżowań w Sopocie u zbiegu ulic Wejherowska – Kraszewskiego oraz Wejherowska – Obodrzyców na skrzyżowania typu małe rondo”. Prace trwały od  30 lipca 2018 roku, a cała inwestycja kosztowała 11,5 mln zł.  

W ramach inwestycji powstały dwa ronda. Wybudowane zostały chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, zatoki autobusowe i ścieżka rowerowa, oświetlenie uliczne w technologii LED, wykonane są nowe elementy małej architektury, ogrodzenie wzdłuż torów kolejowych. Dzięki realizacji tej inwestycji utworzony został spory zakres terenów zieleni przyulicznej.  

Zakres zadania „Reorganizacja układu drogowego węzła integracyjnego Sopot Kamienny Potok obejmująca przebudowę ulicy Wejherowskiej i budowę parkingu przy rondzie Obodrzyców oraz przebudowę kanalizacji deszczowej w rejonie tunelu SKM Kamienny Potok”, objął:

 • przebudowę układu drogowego ul. Wejherowskiej na odcinku od ronda na skrzyżowaniu z ul. Obodrzyców do ul. Łowickiej, w tym: przebudowę jezdni i chodników oraz budowę ścieżki rowerowej
 • przebudowę pętli autobusowej przy przystanku SKM Sopot Kamienny Potok
 • budowę parkingu przy rondzie na skrzyżowaniu ul. Wejherowskiej z ul. Obodrzyców
 • budowę oświetlenia ulicznego
 • przebudowę kanalizacji deszczowej wraz z budową 3 podziemnych zbiorników retencyjnych
 • budowę rurociągu teletechnicznego dla monitoringu miejskiego
 • nasadzenia drzew i wykonanie trawników.

Całość drugiej części inwestycji zamknęła się w kwocie 4,5 mln zł.

Na części „ryneczku” przy stacji SKM Kamienny Potok został wybudowany parking na 80 miejsc postojowych.

 1. W bieżącym roku został zrealizowany drugi etap remontu wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu al. Niepodległości w Sopocie, pomiędzy ulicami Haffnera i Wejherowską. Koszt prac zamknął się w kwocie 1 544 006,09 zł brutto. Prace zakończyły się w sierpniu br.  
 2. Remont wiaduktu na ul. Jana z Kolna w Sopocie. Z końcem roku zakończył się remont wiaduktu nad torami kolejowymi w Sopocie Wyścigach. Za 1 351 440,13 zł brutto, wzmocniona zostały m.in. konstrukcja obiektu, uszczelniono szczeliny, pomalowane zostały balustrady, pomalowano oznakowanie poziome.
 3. We wrześniu rozpoczęła się realizacja drugiego etapu inwestycji: „Budowa ścieżki rowerowej w Alei Wojska Polskiego na odcinku od Molo w Sopocie do granicy Gdańska (z wyłączeniem zrealizowanego odcinka od ul. Kordeckiego do ul. Chrobrego)”. Jest to element projektu „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 – odcinek Sopot”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Drugi etap przebudowy objął:

a) odcinek od mola do ul. Kordeckiego
b) odcinek od ul. Na Wydmach do wejścia na plażę nr 37 (przy hotelu Sopot Marriott Resort & Spa). Koszt prac, wg. przetargu powinien zamknąć się w kwotach 3 592 101,84 zł (Strabag), 1 659 270 zł (Amel). Prace zakończyły się z końcem br.

    8. Rozpoczęła się przebudowa ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy ulicami BMC a Czyżewskiego. W ramach prac zostanie wykonana nowa nawierzchnia, oświetlenie, nowego zagospodarowania architektonicznego i odwodnienie.

Koszt inwestycji to ok. 1 050 000,00 zł. Z budżetu miasta wydatkowane będzie ok. 550 000,00 zł. Pozostałą kwotę Sopot pozyskał z  dwóch programów dofinansowania unijnego: na zagospodarowanie wód opadowych oraz na modernizację oświetlenia ulicznego.

 1. Oddany do użytku został pięknie odnowiony i poddany termomodernizacji budynek Młodzieżowego Domu Kultury w Sopocie. Miejsce zachwyca odtworzonymi z niezwykłą dbałością szczegółami konserwatorskimi. Inwestycja ta była jednym z elementów szerszego projektu termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej.
 2. Nowe dekoracje świąteczne w Sopocie, cieszą nasze oczy i zmysły od 6 grudnia. Koszt ich zakupu to 599 277,01 zł

 

Bezpieczny Sopot

 1. W 2019 roku na KM Policji w Sopocie wydatkowano łącznie 188 329,2 zł  z tego 70 000 zł przeznaczono na rekompensatę pieniężną dla policjantów za ich czas służby, przekraczający normę określoną w stosownych przepisach,  na terenie Miasta Sopotu poprzez zwiększenie liczby patroli pieszych w wybranych obszarach miasta. W styczniu  sumą 4 200 zł opłacono koszty utrzymania 30 policjantów skierowanych w ramach adaptacji zawodowej do pełnienia służby na terenie miasta Sopotu. Kwotę 17 287,20 zł wydatkowano na pokrycie kosztów utrzymania kolejnych 10 funkcjonariuszy skierowani w ramach adaptacji zawodowej do pełnienia służby na terenie miasta Sopotu w terminie od 24.06.2019 do19.09.2019 r. Środki finansowe w wysokości 24 148 zł to opłata na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia 10 policjantów delegowanych do pełnienia służby w okresie letnim na terenie Sopotu w okresie lipiec-sierpień. Kwotę 41 426 przekazano na zakup samochodu na potrzeby KMP. Kolejna kwota 15 000 zł to pokrycie kosztów związanych z zakupem sprzętu informatycznego, kwaterunkowego, szkoleniowego, biurowego, gospodarczego oraz zakup niezbędnych towarów i usług związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem KMP w Sopocie. Miasto kupiło i przekazało Policji za kwotę 10 947 analizator spalin oraz za sumę 3321 zł przyrząd do pomiaru przepuszczalności światła szyb samochodowych. 

 2. Została również podpisana umowa pomiędzy Komendantem Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku a Prezydentem Miasta Sopotu. Umowa dotyczyła przekazania z budżetu miasta kwoty 18 000 zł na fundusz wsparcia MOSG, z przeznaczeniem na zakup paliwa do pojazdów służbowych dla placówki SG w Gdańsku, realizującej zadania na terenie Sopotu.

 3. Miasto Sopot od wielu lat wspiera służby, które strzegą ładu i porządku w mieście. W tym roku na wsparcie służb (Policja, Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna, MOSG) w budżecie miasta zapisano kwotę 378 000 zł

 4. W ramach poprawy bezpieczeństwa pieszych w Sopocie, wykonano:
 • przebudowę układu drogowego w ciągu ulicy Wejherowskiej, polegającej między innymi na budowie dwóch rond z  doświetlonymi przejściami dla pieszych wraz z azylami;
 • w ramach inwestycji reorganizacja ruchu na węźle integracyjnym Sopot Kamienny Potok dokonano doświetlenia 3 przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania  ulicy Wejherowskiej z ulicą Małopolską. Dodatkowo przebudowane nawierzchnie ciągów pieszych zostały wyposażone w system informacji fakturowej mający na celu polepszenie orientacji przestrzennej w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami oraz o ograniczonej percepcji;
 • przebudowę odcinka ulicy Haffnera w ramach których wykonane zostały doświetlone przejścia dla pieszych w obrębie ronda z ulicą Sepią. Ponadto wykonano wyniesione przejście dla pieszych wraz z przejazdem rowerowym przy skrzyżowaniu z ulicą Powstańców Warszawy oraz doświetlenie dwóch przejść w ciągu samej ulicy Powstańców Warszawy,
 • zamontowano 12 mierników prędkości zlokalizowanych w obrębie przejść dla pieszych.
 1. Na 33 ulicach dolnego Sopotu dopuszczony zostanie kontraruch rowerowy, czyli możliwość poruszania się rowerów „pod prąd” ulicami jednokierunkowymi. Wprowadzony kilka lat temu pilotaż w górnym Sopocie, a także doświadczenia innych miast pokazują, że jest to rozwiązanie wygodne i bezpieczne. Kontrapasy wprowadzane są w strefach uspokojonego ruchu „tempo 30”.

 2. Już po raz dwudziesty funkcjonariusze Straży Miejskiej przez cały wrzesień pełnili patrole przy przejściach dla pieszych nieopodal szkół. Akcja skierowana była przede wszystkim do najmłodszych uczniów szkół podstawowych, gdyż to ich funkcjonariusze uczyć będą bezpiecznych zachowań na drodze.

 3. Rok 2019 był bardzo pracowity dla sopockiej Straży Miejskiej (dla porównania podajemy rok 2018)

Liczba wydanych dyspozycji holowania pojazdów:

 • 2018 – 113
 • 2019 – 231

Liczba założonych blokad:

 • 2018 – 867
 • 2019 – 1288

Kontrole spalania w przydomowych piecach:

 • 2018 – 29
 • 2019 – 62

W tym roku nałożono 2655 mandatów na kwotę 302 882 zł (obniżka o 5 tys. w stosunku do 2018)

 

Sopot pomaga

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie, realizując zadania gminy i powiatu, oferował szeroki zakres pomocy dla osób jej potrzebujących: od zadań własnych i zleconych, nałożonych ustawowo, poprzez własne inicjatywy i projekty, zakładające m.in. wsparcie rodzin, osób bezdomnych, starszych, z niepełnosprawnościami, bezrobotnych, doświadczających przemocy czy dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej.

MOPS w Sopocie podejmował działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem a także działania mające na celu ograniczenie wykluczenia społecznego oraz wspieranie i wzmacnianie osób niesamodzielnych, w tym w szczególności osób starszych oraz ich opiekunów.

Dzięki pozyskaniu dodatkowych środków, m.in. z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wprowadzone zostały nowe formy wsparcia dla osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów, m.in. instruktaż pielęgnacyjny, porady dietetyka oraz dodatkowe konsultacje z psychologiem a także usługi opiekuńcze w zakresie rehabilitacji fizycznej i usprawnienia  zaburzonych funkcji organizmu dla dzieci. W Środowiskowym Domu Samopomocy – Ośrodku Adaptacyjnym uruchomione zostały miejsca dziennej opieki wytchnieniowej, rozwijana była usługa asystenta osoby niepełnosprawnej.

Wzmacniano rodziny w zakresie funkcji opiekuńczo – wychowawczych, a także zapewniano opiekę w pieczy zastępczej dla dzieci, starając się zapewnić im najbardziej sprzyjające środowisko dla dalszego rozwoju.

Podejmowano działania mające na celu ograniczenia wykluczenia społecznego osób bezrobotnych i biernych zawodowo, jak również podejmowano działania na rzecz osób bezdomnych.

W grudniu Prezydent Sopotu, przekazał pięciu osobom wychodzącym z bezdomności tzw. Mieszkanie Docelowe, które wynajmują na podstawie umowy najmu. Mieszkanie Docelowe to innowacyjna forma wsparcia, to rozwiązanie, które jest efektem wieloletniej współpracy Miasta Sopotu z sopockim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz osób bezdomnych, stanowiąc końcowy etap procesu usamodzielniania. Mieszkanie Docelowe jest rodzajem mieszkania socjalnego, które zostało wyremontowane przez Urząd Miasta Sopotu.

Ważnym projektem kontynuowanym w tym roku, a realizowanym przez pracowników MOPS-u od 6 lat, są zajęcia edukacyjne w sopockich szkołach mające na celu uwrażliwienie młodych ludzi na drugiego człowieka, na potrzeby osób bezdomnych, chorych, starszych, samotnych, z niepełnosprawnościami, znajdujących się w sytuacji kryzysowej.

Edukacja w Sopocie

 1. Sopoccy uczniowie uzyskali  najlepsze średnie wyniki w woj. pomorskim ze sprawdzianu kl. VIII szkoły podstawowej, z egzaminu gimnazjalnego kl.  III oraz egzaminu dojrzałości.
 2. Zapewniono pełną dostępność do edukacji przedszkolnej, co pozwoliło  wszystkim zainteresowanym rodzicom zapisać dzieci w wieku 3-6 lat do sopockich placówek przedszkolnych.
 3. Z uwagi na skutki reformy ustroju szkolnego w szkołach ponadpodstawowych zwiększono dwukrotnie (o 15) liczbę klas pierwszych. Umożliwiło to przyjęcie dodatkowo 300 uczniów i tym samym rozwiązało problem naboru podwójnego rocznika młodzieży.
 4. W związku z koniecznością przeprowadzenia reformy oświaty  Miasto Sopot ustaliło docelowo  nową sieć szkól zapewniając jednocześnie  bardzo dobrymi warunki do nauki dla uczniów na każdym poziomie kształcenia wraz z urozmaiconą i atrakcyjną oferta edukacyjną.

Zielony, czysty i ekologiczny Sopot

 1. Status uzdrowiska zobowiązuje. Kolejnym krokiem w walce o czyste powietrze jest zastępowanie autobusów spalinowych - elektrycznymi. I tak wspólnie z gdyńskim ZKM zastąpiliśmy autobus trolejbusem na linii 181. Trolejbus na tej trasie zastąpił autobus i część trasy pokonuje na bateriach elektrycznych.

 2. Radni zdecydowali, że do 2024 roku z Sopotu muszą zniknąć wszystkie piece węglowe. W ciągu najbliższych dwóch lat miasto będzie w całości finansowało wymianę urządzeń grzewczych opalanych węglem na ekologiczne. To konsekwencja przygotowywanej, na wniosek Sopotu, przez Zarząd Województwa Pomorskiego odrębnej uchwały antysmogowej dla Sopotu.

Przyjęta uchwała zakłada, że w latach  2020-2021 miasto w stu procentach będzie finansowało wymianę urządzeń grzewczych na proekologiczne. W kolejnych latach poziom dofinansowania będzie się stopniowo obniżał. W roku 2022 sięgnie 80 proc., a w roku 2023 – 60 proc. dofinansowania. Od stycznia 2024 r. miasto nie będzie już finansować wymiany pieców. Maksymalny poziom dofinansowania to 800 zł na każdy kilowat zainstalowanej mocy nowego źródła ciepła. Przykładowo, dla urządzeń o mocy 24 kW, a takie są instalowane najczęściej, dofinansowanie wyniesie 19 200 zł.

 1. Sopot naturalnie – pod takim hasłem miasto rozpoczęło szeroką kampanię edukacyjną adresowaną do mieszkańców, przedsiębiorców i branży turystycznej. Projekt ma na celu zmianę nawyków dotyczących produkcji odpadów, a w szczególności plastikowych, lepszej segregacji śmieci, picia zdrowej sopockiej kranówki, ograniczenia marnowania żywności. Mieszkańcy otrzymali pakiety startowe, odbyły się liczne spotkania i szkolenia.

 2. Efekty obowiązywania uchwały krajobrazowej, już od roku możemy zaobserwować na ulicach naszego miasta. Zniknęło wiele reklam, a kolejne są albo w trakcie demontażu, albo dostosowania. Nowe reklamy mogą powstawać tylko i wyłącznie w zgodzie z zapisami uchwały krajobrazowej dla Sopotu. Przypominamy, że 07.06.2019 r. minął termin na dostosowanie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych innych niż szyldy do zapisów Uchwały Nr XXXIX/521/2018 Rady Miasta Sopotu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zasad i warunków sytuowania na terenie miasta Sopotu obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, tzw. uchwały krajobrazowej dla miasta Sopotu.

 3. W tym roku sadziliśmy drzewa:
 • nasadzenia szpalerowe 100 szt. lip drobnolistnych wzdłuż al. Niepodległości
 • 25 szt. drzew i 2519 szt. krzewów – Ronda i Węzła Wejherowska
 • 834 szt. krzewów ul. 23 Marca
 • 6 szt. głogu pośredniego Morskie Oko
 • 2 szt. wierzba biała,
 • 360 szt. róża pomarszczona,
 • 150 szt. wierzba purpurowa Nana,
 • 6 szt. rokitnik zwyczajny,
 • 550 szt. krzewów na wysokości Hotelu Mariott,
 • 10 szt. jabłoni przy ul. Grunwaldzkiej,
 • Skwer Sikorskiego sadzenie drzew i krzewów liściastych 320 szt., krzewów żywopłotowych 400 szt., obsadzenie kwietników bylinami 320 szt.

Razem: 143 drzewa i 5139 szt. krzewów, które nasadziło w mieście sopockie ZDiZ.

Dodatkowo, konserwator zieleni nałożył obowiązek dokonania nasadzeń zamiennych co reasumując dało (nasadzenia zamienne plus ZDIZ) dodatkowych 294 szt. nowych drzew i około 6270 szt. nowych krzewów w kurorcie.

Obywatelski Sopot

W tym roku mięliśmy 9. edycję sopockiego Budżetu Obywatelskiego. W tegorocznej edycji ponad 16% uprawnionych sopocian, oddało swój głos. 

W sumie mieszkańcy Sopotu oddali 4844 głosy, z czego 2051 przez internet. Frekwencja w tym roku wyniosła 16,5%.

W tym roku uruchomiliśmy 47 mobilnych punktów do głosowania oraz punkt w urzędzie, w którym można było pobrać puste i oddać wypełnione karty do głosowania. Urny do głosowania znajdowały się również w 3 spółdzielniach mieszkaniowych. W sumie w 51 miejscach sopocianie mogli przez dwa tygodnie oddać swój głos, na przyszłoroczne projekty społeczne i zadania inwestycyjne.

Mobilne punkty do głosowania w sumie pracowały przez 113 godzin, czyli 4,7 doby.

W ramach konsultacji odbyły się 3 spotkania z mieszkańcami dotyczące budżetu miasta na 2020 rok oraz spotkanie, którego tematem było zagospodarowanie terenów wokół ERGO ARENY.

Rekordowy Sopot

 1. W niedzielę, 29 września zakończyła się sprzedaż biletów na molo w Sopocie. Łączna liczba płatnych wejść w sezonie letnim to 1.174.361 czyli o prawie 5% więcej niż w zeszłym (także rekordowym) roku. Jest to zatem nowy najlepszy wynik sezonowej frekwencji na obiekcie.

 2. Dane Sopockiej Organizacji Turystycznej - W tym roku odnotowaliśmy większy ruch turystów zagranicznych (44% ruchu w porównaniu do 39% w ubiegłym roku). Jeżeli chodzi o kraje pochodzenia naszych gości, to nadal przyjeżdża do nas najwięcej Skandynawów (Norwegia, Szwecja, Finlandia) i Niemców, ale zwiększył się przyjazd turystów z południa Europy, zwłaszcza z Włoch i Hiszpanii. Nowością w tym roku jest duża liczba turystów z Czech.

 3. Wyjątkowy rok w Państwowej Galerii Sztuki – 15 wystaw i 3 wystawy zagraniczne (dwie w Grodnie i jedna we Lwowie). Galerię w tym roku odwiedziło około 90 tys. osób.

 4. Również w Bałtyckiej Agencji Artystycznej BART i Operze Leśnej był to pracowity rok. W 23 wydarzeniach organizowanych przez tą instytucję uczestniczyło 131812 osób. Pierwszego maja w 15 rocznicę wejścia Polski w struktury UE Bart organizował w ERGO ARENIE niezwykły koncert „Zjednoczeni w różnorodności” oraz tradycyjnie już we wrześniu koncert dla mieszkańców w podziękowaniu za sezon.

 5. Również Muzeum Sopotu zorganizowało w mijającym roku aż: 3 wystawy stacjonarne i 1 plenerową, 20 wykładów poświęconych historii miasta i regionu, 4 wykłady z cyklu „Mowa nienawiści”, 1 wykład w ramach projektu „Memphis In Poland”, 5 spotkań z książką historyczną „Blisko historii”. 

 6. W tym roku odbyły się prestiżowe imprezy w Sopocie m.in.: Festiwal Literacki Sopot, NDI Sopot Classic, CSIO, memoriał im. J.Sidły, Tyczka na Molo, turniej tenisowy BNP Paribas Sopot Open, EFNI i EKF, liczne regaty i wydarzenia sportowe.

Szczegółowe podsumowanie mijającego roku w kulturze i sporcie zaprezentujemy Państwu w oddzielnym artykule.

Czego nie udało nam się dokończyć?

Nie udało nam się zrealizować projektu pn. Zieleń na Placu Przyjaciół ponieważ pojawił się poważny problem z wyłonieniem wykonawcy. W dwóch postępowaniach przetargowych nie zgłosił się nikt. Dlatego miasto zdecydowało się na zmianę projektu zieleni.

Odnowienie kapliczki Stella Maris (róg Malczewskiego/Niepodległości) – ze względu na złożoność prac przygotowawczych przed remontem właściwym – m.in. wnikliwa dokumentacja konserwatorska oraz budowlana ze względu na bliskość pasa drogowego, procedury nie pozwoliły wykonać remontu.

Modernizacja punktów widokowych – m.in. Strzeleckie Wzgórze – okazało się, że prace rewitalizacyjne muszą być poprzedzone wnikliwą analizą konserwatorską.

Zielona przystań przy szkole podstawowej nr 1 – projekt realizowany miał być z budżetu obywatelskiego. Jego pierwsza część – tzw. warsztatowa odbyła się, w wyniku warsztatów powstał projekt, ale w dwóch przetargach nie udało nam się wyłonić wykonawcy. By jednak nie zarzucić wygłosowanego projektu, zdecydowano się by przyszłym roku podzielić projekt na etapy i elementy, na które szukać będziemy oddzielnych wykonawców. 

Nie udało się wprowadzić wspólnego biletu na komunikację publiczną w obrębie całej Metropolii.

Fiaskiem okazał się rower metropolitalny MEVO, którego firma zarządzająca okazała się nierzetelnym kontrahentem wobec Metropoli.

Plany inwestycyjne na 2020 rok

 • budowa nowych 98 mieszkań komunalnych (13,75 mln zł)
 • przebudowa skrzyżowania al. Niepodległości z ul. Malczewskiego (10 mln zł),
 • termomodernizacja budynków (7,3 mln zł)
 • uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej ulic Abrahama/Andersa (7 mln zł)
 • budowa Art. Inkubatora (5,8 mln zł)
 • budowa nowego żłobka (3,5 mln zł)
 • modernizacja oświetlenia (3,5 mln zł)
 • remont urzędu (2,2 mln zł)
 • przebudowa ulic Pogodnej i Architektów ( mln zł),
 • przebudowa ciągu pieszo-jezdnego ulic Bohaterów Monte Cassino/Architektów (1 mln zł).
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...