Konkurs na stanowisko prezesa Spółdzielni Socjalnej „Kooperacja"

Mężczyzna widoczny z tyłu, piszący na komputerze, przy stole.
Fot. Piqsels.com

Rada Nadzorcza Spółdzielni Socjalnej „Kooperacja" w Sopocie ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni.

O zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w wymiarze pełnego etatu. Data objęcia stanowiska: 1 lutego 2020 r.

Opis stanowiska, zakres obowiązków prezesa, wymagania stawiane wobec kandydatów oraz wykaz dokumentów i oświadczeń znajduje się na stronie sopockiego Biuletynu Informacji Publicznej, w dziale „ogłoszenia” i w gablocie w Urzędzie Miasta Sopotu.

Dokumenty aplikacyjne można składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ KOOPERACJA, nie otwierać przed 15.01.2020 r., godz. 15.00”, osobiście w kancelarii Urzędu Miasta Sopotu, pok. nr 16 lub przesłać na adres Urzędu Miasta Sopotu ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot do 15 stycznia  2020 r., do godz. 15.00.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta Sopotu po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta Sopotu.

Rozmowy kwalifikacyjne będą przeprowadzone z kandydatami, którzy spełnią warunki formalne. Kandydaci zostaną poinformowani o terminie i miejscu rozmów kwalifikacyjnych telefonicznie.

Pełna treść ogłoszeniatutaj

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...