Sopoccy seniorzy pod opieką smart technologii

Strona platformy KWIDO
Fot. Fotobank.PL/UMS

Z tak zaawansowanego systemu jeszcze w Polsce nikt nie korzysta. Sopot po raz kolejny będzie prekursorem wykorzystania technologii smart w opiece nad najstarszymi mieszkańcami miasta. Pilotażowa grupa sopockich seniorów otrzyma specjalne tablety, które oprócz całej gamy stymulujących zadań logicznych dostosowanych do możliwości osoby starszej, będą umożliwiały także np. wyłapanie pierwszych zmian chorobowych oraz wezwanie pomocy w sytuacjach awaryjnych.

Gmina Miasta Sopotu realizuje projekt zaawansowanej teleopieki z elementami telemedycyny pn. „Adaptacja platformy KWIDO celem opracowania nowego sposobu świadczenia usług publicznych opieki nad osobami starszymi i osłabionymi chorobami”.

Międzynarodowy projekt jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ze środków Unii Europejskiej. Celem projektu jest wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań dla osób o szczególnych potrzebach w Sopocie. W ramach projektu testowane będzie nowoczesne narzędzia do teleopieki nad osobami starszymi mieszkającymi samodzielnie – platforma KWIDO.

KWIDO umożliwia: monitorowanie zdrowia starszych osób, komunikację za pomocą aplikacji dostosowanych do ich potrzeb i możliwości, kognitywną stymulację dzięki setkom ćwiczeń (logicznych zagadek, prostych zadań itp.) zaprojektowanych specjalnie dla tej grupy wiekowej.

Seniorzy korzystać będą z nowoczesnych tabletów wraz z opaskami do monitorowania stanu zdrowia i aktywności fizycznej. Zaletą systemu jest możliwość bezpośredniego  kontaktu z lekarzem lub opiekunem dzięki rozmowo wideo „na żywo”. Specjaliści w razie zaobserwowania u uczestnika np. pierwszych objawów demencji, będą mogli od razu zareagować i pomóc seniorowi.

Ten zaawansowany technologicznie projekt będzie służył sopockim seniorom dzięki współpracy z hiszpańską firmą Ideable Solutions oraz partnerem krajowym QS Zurich Sp. z o.o.

Rekrutacja uczestników projektu do fazy testowej rozpocznie się w marcu, a testowanie samego produktu ruszy w kwietniu. Zasady rekrutacji będą wkrótce dostępne na stronach internetowych miasta (sopot.pl) i MOPS (mopssopot.pl). Informacji o procesie udziela Maciej Kisała, zastępca dyrektora MOPS Sopot, tel.58 551 17 10.

Narzędzie używane jest obecnie przez samorządy w Hiszpanii, Francji i Wielkiej Brytanii. Lokalnym efektem ma być objęcie grupy 100 sopockich seniorów wdrożonym, ostatecznie wypracowanym rozwiązaniem.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość dofinansowania: 2 541 093,09 zł,  w tym ze środków europejskich 2 470 099,67 zł

Szczegóły na temat platformy KWIDO można znaleźć na stronie KWIDO

 

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...