„Easy to read" – urząd bardziej dostępny

Budynek Urzędu Miasta w Sopocie
Fot. Fotobank.PL/UMS

Gmina Miasta Sopotu rozpoczyna realizację projektu „Easy to read" – „Opracowanie i wdrożenie sposobu i standardu obsługi klienta z zakresu przygotowywania dokumentów w sposób dostępny”. 

W ramach projektu, pracownicy jednostek samorządu terytorialnego wezmą udział w szkoleniach i spotkaniach z polskimi i zagranicznymi ekspertami. Celem jest opracowanie sposobu świadczenia usług publicznych dostosowanych do potrzeb osób starszych, niedowidzących, niedosłyszących czy obcokrajowców. W przygotowywaniu dokumentów i informacji wykorzystywane będą istniejące rozwiązania wypracowane przez Associación Lectura Facil - stowarzyszenie ułatwiające zrozumienie tekstów pisanych osobom mającym problemy z czytaniem.

Projekt „Easy to read" zakłada opracowanie sposobu pisania prostym językiem tekstów prawnych, informacyjnych i administracyjnych tworzonych przez urząd, tak by komunikat był jasny i zrozumiały dla każdego. Szkolenia będą prowadzone także za pośrednictwem platformy e-learningowej. Wdrożone rozwiązania będą zgodne z „European standards for making information easy to read and understand” tj. europejskimi standardami tworzenia informacji łatwych do czytania i zrozumienia.

Realizacja projektu poprawi komunikację urzędu z interesantami i ułatwi zrozumienie urzędowych pism i informacji. Dostosuje też wybrane obszary pracy urzędu do wytycznych programu „Dostępność Plus 2018-2025", który przewiduje nie tylko likwidację barier architektonicznych, ale również poprawę dostępności w wymiarze informacyjno-komunikacyjnym.

Projekt realizowany jest w ramach działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, pn.: „Opracowanie i wdrożenie sposobu i standardu obsługi klienta z zakresu przygotowywania dokumentów w sposób dostępny”.

Projekt wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość dofinansowania: 2 314 288,30 zł, w tym ze środków europejskich 2 249 931,38 zł

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...