Wspólnie z mieszkańcami opracujemy nową strategię miasta

Ludzie spacerujący ul. Bohaterów Monte Cassino
Fot. Fotobank.PL/UMS

W tym roku kończy się obowiązywanie Planu strategicznego 2014-2020 dla Sopotu. W związku z tym miasto rozpoczęło prace nad diagnozą, będącą podstawą do stworzenia strategii Sopotu na lata 2020-2030. Do prac nad planowaniem działań na najbliższe 10 lat zaproszeni zostaną mieszkańcy. Pierwsze spotkanie odbędzie się 20 lutego.

W tworzeniu diagnozy bardzo ważny będzie element konsultacji i wsparcia ze strony mieszkańców. Dlatego wykonawcy – Zespół Uniwersytetu SWPS wspólnie z prezydentem miasta zdecydowali, że trzeba dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców, wykorzystując ankiety i spotkania. Pierwsze ze spotkań odbędzie się 20 lutego o godz. 18.00, w siedzibie SWPS przy ul. Polnej. 

Działania każdego samorządu lokalnego mają prowadzić do zrównoważonego rozwoju, a co za tym idzie, do poprawy jakości życia mieszkańców. Podczas styczniowego posiedzenia członkowie komisji Strategii Rady Miasta Sopotu spotkali się z wykonawcami Diagnozy miasta Sopotu – zespołem badawczym pod kierownictwem prof. Mikołaja Cześnika z Uniwersytetu SWPS (uniwersytetu, który ma swój oddział w Sopocie).

– W tym roku kończy się Plan strategiczny 2014-2020 dla naszego miasta. Wiele celów i działań udało nam się zrealizować, jednak czas nie stoi w miejscu, zmiany są bardziej dynamiczne, pojawiają się nowe wyzwania i dlatego zdecydowaliśmy o przygotowaniu nowej strategii na najbliższe 10 lat – komentował podczas posiedzenia komisji Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. – Korzystamy ze wsparcia uznanej jednostki badawczej – Uniwersytetu SWPS, współpracować będziemy również z lokalnymi jednostkami, pracowniami i autorytetami. Bardzo zależy nam na włączeniu społeczności lokalnej w prace nad dokumentem, jakim będzie Diagnoza miasta Sopotu, dlatego planujemy warsztaty i dyskusje z mieszkańcami oraz wybranymi grupami.

Przedstawiciele uczelni zapoznali radnych komisji oraz mieszkańców, którzy uczestniczyli w posiedzeniu, z przyjętymi założeniami oraz metodologią badań, która ma być wykorzystana podczas sporządzania diagnozy.

Diagnoza będzie efektem prac analitycznych oraz dyskusji przeprowadzonych w trakcie warsztatów i spotkań z mieszkańcami, dotyczących celów rozwoju i kierunków działań. W trakcie tych prac sformułowane zostaną wnioski, których uzasadnienie znajdzie się właśnie w diagnozie, a później przełożone zostanie na strategię.

– Proces przygotowania diagnozy mamy przemyślany, przygotowaliśmy precyzyjny plan, co i w jakiej kolejności będziemy wykonywać – mówił prof. Mikołaj Cześnik z Uniwersytetu SWPS. – Prace podzieliliśmy na dwa etapy: opisanie stanu obecnego, czyli bilans otwarcia, w których znajdą się ankiety, spotkania z mieszkańcami i różnymi grupami docelowymi, zebranie danych statystycznych. Efektem pierwszego etapu będzie raport z badania podsumowujący stan i trendy kapitałów Sopotu. Drugim etapem będzie określenie zjawisk i trendów, które będą miały wpływ na rozwój miasta – czyli nowe horyzonty. Oba etapy chcemy zamknąć do 10 lipca tego roku.

Przy opracowywaniu pierwszego etapu diagnozy brane będą pod uwagę wskaźniki z czterech obszarów: naturalnego, ludzkiego, społecznego i gospodarczego. Będą one kluczowe dla stworzenia bilansu otwarcia.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...