Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  

Fot. materiały UMS

Prezydent Miasta Sopotu  informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wschodniego fragmentu osiedla Mickiewicza w Sopocie (symbol planu M-4/02a), wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt wyłożony będzie od 20 stycznia do 14 lutego 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta Sopotu, przy ul. Kościuszki 25/27, pokój nr 107, w godzinach: w poniedziałki od 10.00 do 18.00, a od wtorku do piątku od 10.00 do 14.00.

Dyskusja dla mieszkańców

By mieszkańcy mogli wziąć udział w opracowaniu projektu tego dokumentu, 27 stycznia o godz. 16.00, w siedzibie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Mickiewicza 49, w sali gimnastycznej (wejście od strony lasu), zostanie przeprowadzona dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planu rozwiązaniami.

 

Każdy może wnieść swoje uwagi do projektu planu. Należy składać je na piśmie do Prezydenta Miasta Sopotu, na adres:

Wydział Urbanistyki i Architektury
Urząd Miasta Sopotu
ul. Kościuszki 25/27
81-704 Sopot

lub w siedzibie Urzędu Miasta, w kancelarii ogólnej (pokój nr 16)

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2020 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia  uwag będzie Prezydent Miasta Sopotu.

 

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...