W trosce o obłożnie chorych i ich rodziny Sopot planuje budowę ZOL

Pacjentka leży na nowoczesnym łóżku szpitalnym, obok widać aparaturę
Fot. Pixabay

Od listopada 2019 r. w Sopocie działa Centrum Opieki Geriatrycznej w Pomorskim Centrum Reumatologicznym im. dr Jadwigi Titz-Kosko. To placówka medyczna, która zajmuje się schorzeniami wieku podeszłego: diagnozowaniem i leczeniem osób starszych. Mają więc one w naszym mieście zapewnioną fachową pomoc medyczną. Nierozwiązanym problemem jest stacjonarna opieka nad osobami obłożnie chorymi, które nie kwalifikują się do pobytu w placówce, takiej jak hospicjum czy Dom Pomocy Społecznej. Dlatego Sopot planuje budowę zakładu opiekuńczo-leczniczego.

Są to osoby w bardzo różnym wieku, choć w tej grupie – trzeba to podkreślić, przeważają osoby starsze. Do sopockiego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Mickiewicza zgłaszają się coraz częściej rodziny chorych sopocian, które nie potrafią sobie poradzić z opieką nad nimi. Nierzadko wynika to ze złożoności choroby, komplikacji, bólu, który trudno uśmierzyć. Takie osoby bezwzględnie powinny znaleźć się w specjalistycznej placówce, pod opieką wykwalifikowanej i troskliwej kadry medycznej.

Dobrze, by ta placówka była w niewielkiej odległości od rodzin, przyjaciół i znajomych, bo częste odwiedziny bliskich mają dobroczynny wpływ na proces rekonwalescencji i utrzymywanie więzi. Obecnie osoby wymagające pobytu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym kierowane są do ośrodków poza Sopotem, nie tylko w Gdańsku czy Gdyni, ale również do Prabut, Nowego Dworu Gdańskiego czy Sztumu.

Z tego powodu oraz w odpowiedzi na postulaty środowisk seniorów, zrodziła się konieczność budowy w naszym mieście zakładu opiekuńczo-leczniczego, który stacjonarnie, całodobowo i profesjonalnie zajmie się przewlekle chorymi sopocianami. Dzięki temu – w oparciu o działające już Dom Pomocy Społecznej i Centrum Opieki Geriatrycznej oraz o planowany ZOL – sopocianie zyskają kompleksowy zespół opieki nad osobami przewlekle chorymi, starszymi oraz wszystkimi potrzebującymi specjalistycznej opieki.  

Rada Miasta Sopotu podjęła w 2017 r. decyzję o rozpoczęciu prac nad zmianą planu miejscowego, co stworzy w przyszłości możliwość budowy zakładu opiekuńczo-leczniczego. Po uzyskaniu stosownych uzgodnień m.in. wojewódzkiego konserwatora zabytków, miasto wkracza teraz w kolejny etap zmiany planu – czyli wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu miejscowego, który pozwoli wybudować ZOL.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu wschodniego fragmentu osiedla Mickiewicza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest dostępny od 20 stycznia do 14 lutego 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta Sopotu (Wydział Architektury i Urbanistyki), przy ul. Kościuszki 25/27, pokój nr 107, w godzinach: w poniedziałki od 10.00 do 18.00, a od wtorku do piątku od 10.00 do 14.00.

Zapraszamy mieszkańców do dyskusji

By mieszkańcy mogli uczestniczyć w opracowaniu projektu planu, w poniedziałek, 27 stycznia 2020 r. o godz. 16.00, w siedzibie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Mickiewicza 49, w sali gimnastycznej (wejście od strony lasu), odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach planu.

 

Przypomnijmy: placówka miałaby powstać w sąsiedztwie sopockiego Domu Seniora i w przyszłości mogłaby odciążyć DPS, przejmując pensjonariuszy kwalifikujących się do leczenia szpitalnego. Planowany obiekt byłby przeznaczony dla 30-60 chorych. Budynek miałby wysokość podobną do DPS – do 15 m i zająłby powierzchnię około 2,5 tys. m kw. Po konsultacjach z mieszkańcami miasto przebudowało i zrewitalizowało pobliski teren rekreacyjny.

Czytaj również:

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...