Mediacje rówieśnicze w sopockich szkołach

Dwoje dłonie w uścisku na zgodę
Fot. Pixabay

By pomóc młodzieży uczącej się w naszym mieście, od 3 lutego 2020 r. we wszystkich sopockich szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych rozpocznie się projekt dotyczący mediacji rówieśniczych. Głównym celem projektu, który obejmie 8 szkół, będzie wprowadzenie tego typu mediacji jako skutecznej metody rozwiązywania konfliktów uczniowskich. Mediacje rówieśnicze są profilaktycznym programem rekomendowanym przez Rzecznika Praw Dziecka.

– Założeniem projektu jest m.in. rozwijanie kultury dialogu, budowania relacji, kształtowanie postaw prowadzących do unikania przemocy w konflikcie, nauka decydowania o swoim życiu i dokonywania wyborów akceptowanych dla obu stron sporu, wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa oraz obniżenie poczucia stresu związanego z konfliktem – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydent Sopotu. – Mediacje bowiem pozwalają walczyć z problemem, a nie z drugą osobą. Spieramy się, ale wzajemnie się szanujemy – tego bardzo brakuje obecnie w relacjach społecznych, dlatego cieszę się, że taki projekt obejmie sopockich uczniów.

Dyrektorzy i wicedyrektorzy sopockich szkół poznają zasady mediacji rówieśniczych, rozwijane będą też ich umiejętności menadżerskie. Nauczyciele przejdą szkolenia z mediacji rówieśniczych i sposobu realizacji programu mediacji rówieśniczych.

Do projektu włączeni zostaną oczywiście także uczniowie. Po przeszkoleniu ok.120 osób pełnić będzie funkcje mediatorów rówieśniczych. Opiekę nad nimi, jako opiekunowie mediatorów rówieśniczych, sprawować będzie ok. 24 nauczycieli.

Projekt realizowany będzie przez Polskie Centrum Mediacji Oddział Trójmiasto przy współpracy z Wydziałem Oświaty oraz Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych. Do końca roku zaplanowano szkolenia dla dyrektorów, rad pedagogicznych, kandydatów na koordynatorów szkolnych (nauczyciele) i kandydatów na mediatorów rówieśniczych (uczniowie). Wszystkie szkolenia przeprowadzą specjaliści z Polskiego Centrum Mediacji Oddział Trójmiasto. Od przyszłego roku nauczyciele i uczniowie będą już sami w praktyce wykorzystywać nowe umiejętności dotyczące mediacji rówieśniczych.

Koordynatorzy projektu:
Agnieszka Krzemianowska-Ozga, Polskie Centrum Mediacji Oddział Trójmiasto
Justyna Rozbicka-Stanisławska, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UM Sopot
Jakub Pilarski, Wydział Oświaty UM Sopot

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...