Bezpieczny Sopot – dodatkowe patrole Policji w mieście

Przy stole siedzą i podpisują umowę nadinsp. Jarosław Rzymkowski, Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku oraz Jacek Karnowski, prezydent Sopotu.
Nadinsp. Jarosław Rzymkowski, Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku oraz Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. Fot. Fotobank.PL/UMS

W trosce o poprawę bezpieczeństwa kolejny już rok Sopot wspiera finansowo Policję. Prezydent miasta, Komendant Wojewódzki Policji przy współudziale Komendanta Miejskiego, podpisali porozumienie o płatnych patrolach w Sopocie.

– Podpisane porozumienie to kontynuacja wieloletniej i owocnej współpracy Policji z samorządem. Dzięki temu o bezpieczeństwo mieszkańców i turystów odwiedzających Sopot zadba więcej patroli policyjnych – mówił podczas podpisania nadinsp. Jarosław Rzymkowski, Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku.

W 2020 r. miasto przekaże łącznie 55 tys. zł, z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla policjantów za ich czas służby przekraczający normę. Realizacja porozumienia wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Sopotu, bowiem będzie więcej patroli pieszych w wybranych obszarach miasta.

Służba umundurowanych patroli pieszych trwać będzie po 8 godzin, w godz. 20.00-7.00, głównie w piątki i soboty. W inne dni tygodnia – w zależności od potrzeb związanych ze zwiększonym ruchem turystycznym i odbywającymi się imprezami kulturalnymi, rozrywkowymi, sportowymi czy innymi uroczystościami.

– Bezpieczeństwo mieszkańców naszego miasta jest priorytetem – komentuje Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. – Każdego roku wspieramy finansowo Policję, by umundurowane patrole piesze działały przede wszystkim prewencyjnie. Często sama obecność funkcjonariuszy studzi emocje. Dlatego tak bardzo zależy nam na patrolowaniu miasta szczególnie w weekendy, kiedy przyjeżdża do nas wielu gości. Finansujemy dodatkowe patrole, zakup sprzętu przydatnego Policji, jak np. urządzeń do pomiaru zanieczyszczeń, narkotestów czy aut dla funkcjonariuszy, bowiem inwestycja w bezpieczeństwo opłaca się i zwraca z nawiązką.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...