Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

Mapa Sopotu
Fot. materiały promocyjne

Prezydent Miasta Sopotu informuje o podjęciu przez Radę Miasta Sopotu następujących uchwał:

  • Nr XIII/225/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru plaż miejskich północnego pasa nadmorskiego w Sopocie (symbol planu R-2/02a).

Zainteresowani mogą składać pisemne wnioski do projektu planu i prognoz oddziaływania na środowisko do 16 marca 2020 r.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko (nazwę podmiotu) oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek.

Należy składać je na piśmie do Prezydenta Miasta Sopotu, na adres:

Wydział Urbanistyki i Architektury
Urząd Miasta Sopotu
ul. Kościuszki 25/27
81-704 Sopot

lub w siedzibie Urzędu Miasta, w kancelarii ogólnej (pokój nr 16) 

***

Prezydent Miasta Sopotu zawiadamia także o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:

  • dla terenu położonego między al. Wojska Polskiego, Laskiem Karlikowskim a ul. Bitwy pod Płowcami w mieście Sopocie (R-3/05a),
  • obszaru ograniczonego ulicami Obodrzyców i Mazowiecką oraz lasem i terenami kolejowymi w mieście Sopocie (M-2/01).

Projekty wyłożone będą od 2 do 24 marca 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta Sopotu, przy ul. Kościuszki 25/27, pokój nr 107, w godz.: w poniedziałki od 10.00 do 18.00, a od wtorku do piątku od 10.00 do 14.00.

Zainteresowani mogą składać pisemne uwagi do projektów lub prognoz oddziaływania na środowisko do 8 kwietnia.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko (nazwę podmiotu) oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek.

Należy składać je na piśmie do Prezydenta Miasta Sopotu, na adres:

Wydział Urbanistyki i Architektury
Urząd Miasta Sopotu
ul. Kościuszki 25/27
81-704 Sopot

lub w siedzibie Urzędu Miasta, w kancelarii ogólnej (pokój nr 16) 

 

Dyskusja publiczna dla mieszkańców

9 marca  w Urzędzie Miasta Sopotu w sali nr 36 zostaną przeprowadzone dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów rozwiązaniami:

  • dla terenu położonego między al. Wojska Polskiego, Laskiem Karlikowskim a ul. Bitwy pod Płowcami – o godz. 15.30,
  • dla obszaru ograniczonego ulicami Obodrzyców i Mazowiecką oraz lasem i terenami kolejowymi – o godz. 16.30.

 

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...