Nie tylko zasiłki – porady psychologiczne, grupy wsparcia, teleopieka, zajęcia kulinarne... MOPS w Sopocie ma już 30 lat

Na pierwszym planie osoba na wózku inwalidzkim, odwrócona tyłem, rozmawia z kobietą siedzącą przy biurku.
Fot. materiały MOPS Sopot

Ośrodek pomocy społecznej często kojarzy się z wypłatą zasiłków, a to tylko jedna z form wsparcia, jaką oferuje sopocki MOPS. Placówka pomaga dzieciom i rodzinom, osobom starszym, z niepełnosprawnościami, bezdomnym, chorym, osobom, które przeżywają różne sytuacje kryzysowe i nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu.

1 marca 1990 r. Miejska Rada Narodowa w Sopocie podjęła Uchwałę w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej. Swoją działalność w pierwszej siedzibie przy ul. Jana z Kolna sopocki MOPS rozpoczął w maju 1990 r. W tym roku Ośrodek obchodzi swoje 30-lecie. Różne wydarzenia organizowane w ciągu roku będą nawiązywały do tego jubileuszu. Najbliższe 17 marca – obchody Światowego Dnia Pracy Socjalnej.

– W ciągu 30 lat Ośrodek się zmieniał, dostosowując ofertę do aktualnych potrzeb społecznych – mówi Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie.  – Wprowadzaliśmy nowe formy usług dla mieszkańców, osób w różnym wieku i o różnych potrzebach, otrzymywaliśmy do realizacji nowe zadania. Zawsze jednak osoby potrzebujące wsparcia mogły liczyć na profesjonalną pomoc i życzliwość ze strony pracowników oraz dyrekcji Ośrodka – podkreśla dyrektor Czekaj.

Pomoc dostosowana jest do indywidualnych potrzeb i sytuacji konkretnej osoby lub rodziny. MOPS korzysta także z nowych technologii, np. od 2012 r. z teleopieki, która pozwala na jeszcze skuteczniejsze wsparcie potrzebujących.

– Oprócz wsparcia finansowego oraz pracy socjalnej, prowadzimy  poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, prawne, grupy wsparcia, grupy psychoedukacyjne, terapię indywidualną i grupową. Nasi pracownicy dzielą się swoimi talentami, prowadzą różne zajęcia, m.in. kulinarne czy plastyczne. Wciąż szukają skutecznych nowatorskich rozwiązań. Współpracujemy z lokalną społecznością, z wieloma instytucjami, organizacjami pozarządowymi, kościołami – mówi dyrektor Czekaj.

W myśl zasady, że najlepsze efekty przynosi zindywidualizowana praca z osobami o podobnych problemach, już od 1992 r., w sopockim MOPS pracownicy socjalni specjalizują się w pracy z rodzinami, osobami bezdomnymi oraz z osobami starszymi.

Sopocki Ośrodek jako jeden z pierwszych, w ramach autorskiego projektu, rozpoczął w 2002 r. pracę metodą kontraktu socjalnego zawieranego z klientem pomocy społecznej. Obecnie kontrakt socjalny jest standardowym narzędziem pracy socjalnej. W 2006 r. Ośrodek wprowadził asystenturę jako niezbędne narzędzie w pracy socjalnej – autorski projekt Asystent Rodziny, następnie Asystent Osoby Bezdomnej, później Asystent Osoby Niepełnosprawnej.

Zmieniająca się sytuacja demograficzna powoduje wzrost zapotrzebowania na opiekę w miejscu zamieszkania. Dlatego w ostatnich latach usługi opiekuńcze stały się kluczową formą pomocy sopockiego MOPS. Działania na rzecz seniorów pozwalają zapewnić im jak najlepszą jakość życia.

Uruchomiony został Telefon Wsparcia Opiekuna, przy którym dyżuruje psycholog. Dzięki dodatkowym środkom, m.in. z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wprowadzone zostały nowe formy wsparcia dla osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów, m.in. instruktaż pielęgnacyjny, porady dietetyka, dodatkowe konsultacje z psychologiem oraz miejsca dziennej opieki wytchnieniowej.

– Pomagamy, ale również uwrażliwiamy. Od 6 lat prowadzimy w szkołach zajęcia edukacyjne, by zwrócić uwagę młodych ludzi na drugiego człowieka, na potrzeby osób bezdomnych, chorych, starszych, niepełnosprawnych, znajdujących się w sytuacji kryzysowej. To takie lekcje wrażliwości i dobrego pomagania – dodaje dyrektor Czekaj.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...