Sopocki informator dla niepełnosprawnych

Sopocki Informator dla Osób z Niepełnosprawnością
Fot. materiały UMS

Urząd Miasta Sopotu wydał zaktualizowaną wersję bezpłatnego „Sopockiego Informatora dla Osób z Niepełnosprawnością Sopot 2020”. To zbiór infor­macji, które ułatwią rozwiązywanie problemów życia codzienne­go i umożliwią pełniejszy udział osób z niepełnosprawnościami w życiu na­szego miasta, wskażą, jakie prawa im przysługują i czego mogą oczekiwać ze strony instytucji powołanych do pomocy oso­bom z niepełnosprawnościami.

– Pierwsza edycja informatora, w 2018 r., spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydent Sopotu. – W trosce o wszystkich naszych mieszkańców i ich różnorodne potrzeby postanowiliśmy więc wydać uaktualnioną publikację. Można tam znaleźć m.in. informacje o tym, co robić, gdy rodzi się dziecko z niepełnosprawnością, gdy niepełnosprawność nie pozwala lub ogranicza podjęcie pracy, a także gdzie są np. poradnie stomatologiczne dla osób z niepełnosprawnościami. Informator zawiera także spis sopockich instytucji kulturalnych, sportowych i organizacji pozarządowych, które działają na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Zapraszamy mieszkańców do skorzystania z bezpłatnego egzemplarza „Sopockiego Informatora dla Osób z Niepełnosprawnością” – dodaje wiceprezydent Jachim.

Tu można odebrać informator:

  • punkt informacyjny Urzędu Miasta Sopotu przy ul. Kościuszki 25/27;
  • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMS, biuro Głównego Specjalisty ds. Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Bezrobociu, punkt obsługi niepełnosprawnych, bezrobotnych mieszkańców miasta, punkt obsługi Powiatowego Zespołu Orzekającego, ul. Marynarzy 4, pokoje nr 2 i 10;
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Kolejowej 14, punkt informacyjny, Dział Pomocy Seniorom i Osobom Niepełnosprawnym, Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, al. Niepodległości 876;
  • Zespół Szkół Specjalnych nr 5, ul. Kazimierza Wielkiego 14;
  • Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Kazimierza Wielkiego 14;
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Władysława IV 23/25;
  • Caritas Archidiecezji Gdańskiej, al. Niepodległości 778;
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przylesie”.

Publikacja trafi także do sopockich przychodni, Szpitala Reumatologicznego i Centrum Opieki Geriatrycznej. Informatory otrzymała już Sopocka Rada Seniorów i Społeczna Powiatowa Rada Osób z Niepełnosprawnościami. Są także roznoszone przez opiekunki środowiskowe przy okazji odwiedzin u podopiecznych, a także przez pracowników socjalnych.

Mieszkańców miasta, którzy chcieliby otrzymać „Sopocki Informator dla Osób z Niepełnosprawnościami”, a np. z przyczyn zdrowotnych nie mogą sami go odebrać w którymś z punktów, zapraszamy do kontaktu z punktem informacyjnym Urzędu Miasta Sopotu. Pod numerem tel. 58 52 13 751 można zostawić swoje dane i adres – postaramy się dostarczyć informator do domu.

 

Poniżej wersja do pobrania „Sopockiego Informatora dla Osób z Niepełnosprawnością” (pdf)

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...