Odwołanie wydarzeń z powodu koronawirusa

Budynek Urzędu Miasta w Sopocie
Fot. Fotobank.PL/UMS

Prezydent Sopotu, po wczorajszym apelu do organizatorów imprez, dzisiejszych ustaleniach ze sztabem wojewody pomorskiego i decyzji premiera Mateusza Morawieckiego o odwołaniu imprez masowych, apeluje do organizatorów wydarzeń o zastosowanie się do powyższego.

Jednocześnie prezydent Sopotu zwrócił się do wojewody pomorskiego o uszczegółowienie podstawy prawnej pozwalającej prezydentowi na wydanie decyzji negatywnej oraz zmianę już wydanych decyzji pozytywnych dotyczących organizacji imprez masowych. Ponadto, w piśmie zawarto prośbę o wskazanie, w jaki sposób organizatorzy odwołanych wydarzeń będą mogli uzyskać zwrot poniesionych kosztów, kto i w jaki sposób będzie szacował straty oraz w jaki sposób będą wypłacane odszkodowania.

Jednocześnie decyzją prezydenta Sopotu zostają odwołane wszystkie miejskie wydarzenia kulturalne i sportowe, także te, które nie są masowe.

Szczególną troską zostają objęci sopoccy seniorzy, którzy należą do grupy podwyższonego ryzyka. W tym celu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uruchomił numer telefonu, pod którym można uzyskać wszelkie informacje oraz pomoc: 58 551 17 10.

Apelujemy także do wszystkich mieszkańców o zwrócenie uwagi na swoich sąsiadów oraz – jeśli zachodzi taka potrzeba – o powiadomienie MOPS w Sopocie, iż taka osoba potrzebuje pomocy czy wsparcia.

Czytaj również:

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...