Jeśli możesz, zostań w domu, a urzędowe sprawy załatw przez internet

Budynek Urzędu Miasta w Sopocie
Fot. Fotobank.PL/UMS

Wspólnie zadbajmy o nasze zdrowie i bezpieczeństwo. Od tego, w jaki sposób w najbliższym czasie będziemy się zachowywać, może zależeć zdrowie, a nawet życie członków naszych rodzin, przyjaciół, znajomych i osób zupełnie obcych. To kwestia naszej odpowiedzialności i roztropności.

Prezydent Sopotu zwraca się z apelem do mieszkańców kurortu oraz gości odwiedzających nasze miasto, o przedsięwzięcie nadzwyczajnych środków ostrożności. Jeśli nie ma takiej konieczności – nie wychodźmy z domu, zatroszczmy się o osoby starsze i chore, a sprawy które można załatwić bez wychodzenia z domu, postarajmy się załatwiać przez internet czy telefon.

Urząd na razie funkcjonuje w normalnym trybie. Sugerujemy jednak, by jak najwięcej spraw załatwić drogą elektroniczną, np. za pośrednictwem podpisu kwalifikowanego (założenie np. za pośrednictwem własnego banku trwa kilka minut, nic nie kosztuje a bardzo ułatwia życie). Płatności w kasie urzędu przyjmujemy wyłącznie bezgotówkowe – uprzejmie prosimy o dokonywanie płatności przelewem w ostateczności kartą płatniczą.

Mieszkańców zapraszamy do urzędu wyłącznie w sprawach bardzo pilnych i takich, których nie można załatwić elektronicznie. Prosimy jednak o wcześniejsze umówienie się telefoniczne – wykaz telefonów dostępny jest na stronie https://miasto.sopot.pl/strona/sprawy_do_zalatwienia#sprawy_do_zalatwienia

Zawieszone na czas nieokreślony zostają wszystkie spotkania, narady i odprawy odbywające się w większym gronie w Urzędzie. Spotkania zawieszają również wszystkie Komisje Rady Miasta.

Ograniczmy swoją aktywność do niezbędnego minimum.  

 

Poniżej garść informacji o możliwościach zdalnego załatwiania spraw:

Wydział Obywatelski

 • Wydawanie dowodów osobistych – wnioski składane drogą elektroniczną (EPUAP). Odbiór minimalnie po 2 tygodniach
 • Sprawy meldunkowe (zameldowania stałe i czasowe, wymeldowania) – wnioski składane drogą elektroniczną (EPUAP), realizacja niezwłocznie
 • Nadawanie nr PESEL (tylko obywatele UE) – wnioski składane drogą elektroniczną (EPUAP), realizacja niezwłocznie
 • Udostępnianie danych z rejestru PESEL i rejestru mieszkańców. Wnioski składane drogą elektroniczną (EPUAP) – realizacja 7 dni
 • Sprawy wyborcze rejestr, spis, wydawanie zaświadczeń – przyjmowanie wniosków  i wydawanie zaświadczeń osobiście po uprzednim kontakcie telefonicznym w celu umówienia wizyty.
 • Inne czynności z zakresu wydziału obywatelskiego – po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Dane kontaktowe:

 • naczelnik wydziału + rejestr wyborców 58 5213701, 58 5213702, stepien@um.sopot.pl
 • dowody osobiste 58 52 13 711
 • ewidencja ludności 58 52 13 706
 • działalność gospodarcza 58 52 13 713
 • zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 58 52 13 712

Urząd Stanu Cywilnego

 • Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego – wnioski składane drogą elektroniczną (EPUAP), mailową lub telefonicznie. Odbiór minimalnie po 2 tygodniach lub pocztą.
 • Rejestracja urodzeń –  w ciągu 21 dni drogą elektroniczną (EPUAP), w przypadkach szczególnych (uznania ojcostwa) osobiście po uprzednim kontakcie telefonicznym.
 • Rejestracja małżeństw – przyjmowanie oświadczeń (ustalenie terminu) i wydawanie zaświadczeń  osobiście po uprzednim kontakcie telefonicznym w celu umówienia wizyty.
 • Rejestracja zgonów – poprzez zakład pogrzebowy lub osobiście po uprzednim kontakcie telefonicznym w ciągu 3 dni.
 • transkrypcje aktów - wnioski składane osobiście, po uprzednim kontakcie telefonicznym.
 • Inne czynności z zakresu stanu cywilnego - po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Dane kontaktowe: usc@sopot.pl 58 5213691, 58 5213692, 58 5213693,

Zakład Oczyszczania Miasta

Składanie deklaracji (śmieciowych) poprzez dostęp elektroniczny:

Składanie dokumentów za pomocą poleconych przesyłek pocztowych na adres:

Zakład Oczyszczania Miasta, al. Niepodległości 723 A, 81-853 Sopot

Są to przede wszystkim:

 • deklaracje,
 • formularze zamówień worka gruzowego i kontenera (pobranych ze strony lub otrzymanych mailowo od ZOM),
 • podpisanych umów dzierżawy pojemników, sprzątania klatek, chodników i posesji (przygotowanych w ZOM i przesłanych klientom elektronicznie do wydruku i podpisania lub pocztą do podpisania).

Obsługa wydawania worków gruzowych i worków na odpady zielone ograniczająca kontakt osobisty:

 • wprowadzamy mailowe na adres obsluga@zom.sopot.pl lub telefoniczne pod nr 58 551 38 27 zamawianie worków wraz z weryfikacją uprawnień (numery księgi wieczystej, skany aktów notarialnych),
 • odbiór przygotowanych worków w biurze PSZOK lub na portierni na podstawie wygenerowanego dla klienta numeru.

Ograniczenie przyjmowania wpłat gotówkowych:

 • Kasa czynna godzinę dziennie, między 10.00 a 11.00, płatność tylko kartą

Zarząd Dróg i Zieleni

 • Przed wizytą w Zarządzie Dróg i Zieleni w Sopocie prosimy o kontakt telefoniczny (sekretariat 58 5517261 w godz. 7-15) lub mailowy: sekretariat@zdiz.sopot.pl.  Niemal wszystkie sprawy w ZDiZ można załatwić drogą elektroniczną, bez osobistej wizyty.
 • Składanie wniosków np. na zajęcie pasa drogowego (budowlane, handlowe, reklamy) jest możliwe poprzez przesłanie skanu oryginału mailem - sekretariat@zdiz.sopot.pl i późniejsze dosłanie oryginału. Zezwolenie zostanie wysłane pocztą (za potwierdzeniem odbioru), na wskazany adres mailowy zostanie wysłana informacja o wydaniu zezwolenia. Na wnioskach prosimy o podawanie kontaktu telefonicznego. Wnioski znajdują się na stronie http://bip.zdiz.sopot.pl/
 • Sprawy dotyczące Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Strefy Płatnego Parkowania można w dokonać w całości drogą elektroniczną np. :Reklamacje od opłat dodatkowych oraz wnioski o wystawienie abonamentów
 • Składanie wniosków w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów po umówieniu telefonicznym.
 • Wszelkie opłaty w sprawach załatwianych w ZDiZ należy regulować przelewem bankowym.

Informacja Turystyczna

W trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne i zminimalizowanie ryzyka zarażenia koronawirusem w dniach 13.03 – 25.03 punkty Informacji Turystycznej w Sopocie będą nieczynne.

Pracownicy informacji turystycznej będą dostępni pod adresem mailowym it@visit.sopot.pl  oraz pod numerami telefonów 790 280 884 , 501 590 773 od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-16.00. Materiały informacyjne na temat Sopotu dostępne są na stronie www.visit.sopot.pl

Osoby zainteresowane zwrotem biletów na odwołane wydarzenia  zakupionych  w  punktach Informacji Turystycznej prosimy o telefoniczne umówienie spotkania.

Czytaj również:

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...