Świadczenie usług w obiektach niekategoryzowanych wstrzymane

Walizki i plecaki stoją pod ścianą
Fot. Fotobank.PL/UMS

Sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wpływa także na branżę turystyczną.

W związku z obowiązywaniem od 8 marca 2020 r. przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. 2020 poz. 433) informujemy, że na podstawie § 5. ust. 1. pkt  1 lit. g  ww. rozporządzenia „W okresie, o którym mowa w § 1, ustanawia się czasowe ograniczenie prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności: „związanej z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 55.20)”.

Ograniczenia, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. g , zgodnie z § 6. ust. 1. pkt 2  polegają na całkowitym zakazie prowadzenia wymienionych w tych przepisach rodzajów działalności.

Przepisy te nie wpływają na status obiektów, które zostały wpisane do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Sopotu. Pozostają one nadal w ewidencji,  zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz.U.2019 r.poz.238).

Czytaj również:

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...