Praca w PUP Gdynia w stanie zagrożenia epidemicznego

Budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni
Fot. materiały prasowe PUP Gdynia

W związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem, w trosce o bezpieczeństwo klientów i pracowników, zmieniona została organizacja pracy Urzędu. Pracujemy, choć budynek jest zamknięty dla klientów.

Rejestracja

 • Najbezpieczniej jest zarejestrować się elektronicznie. Wówczas unika się konieczności wizyty w Urzędzie. Jest to możliwe, gdy posiada się podpis elektroniczny lub profil zaufany. Jeśli ktoś nie posiada żadnego z tych podpisów, ale ma internet i konto bankowe – urzędnicy pomogą przeprowadzić proces zakładania profilu zaufanego i dokonania pełnej rejestracji elektronicznej. Taką potrzebę należy zgłosić telefonicznie. Pracownicy Urzędu kontaktują się także z wszystkimi osobami, które przez portal praca.gov.pl dokonały prerejestracji. Dzwonią, aby pomóc w tym procesie.
 • Osoby nie mające dostępu do internetu zainteresowane rejestracją w Urzędzie mogą zadzwonić: tel. 58 621 11 50, 58 620 49 54,  58 620 29 44, 58) 621 11 61  wew. 301, 303-306, 126 lub napisać email: pup@pupgdynia.pl.
 • W przypadku konieczności osobistego zgłoszenia się do Urzędu, wszystkie niezbędne czynności zostaną dokonane w przedsionku budynku. Kontakt z klientem ogranicza się do przekazania dokumentów i weryfikacji tożsamości.     
 • Po dokonaniu rejestracji elektronicznej (również pełnej przez praca.gov.pl) pracownik Urzędu skontaktuje się z Państwem telefonicznie. Prosimy o cierpliwość.
 • Zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego może odbyć się:
 1. W formie elektronicznej na dwa sposoby :

a) praca.gov.pl (inne pismo do urzędu),

b) e PUAP, e-mail (pup@pupgdynia.pl) – po elektronicznym podpisaniu wniosku za pomocą podpisywarki  https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokumentelektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany.

 1. Osobiście – po wypełnieniu i podpisaniu wniosku należy pozostawić go w przedsionku, skąd odbiera go urzędnik.

Dodatek aktywizacyjny

W sprawach dotyczących dodatku aktywizacyjnego prosimy o kontakt telefoniczny pod nr wew. 307.

Wydawanie zaświadczeń

Wszystkie osoby potrzebujące zaświadczeń, w tym zaświadczenia potrzebnego do naliczenia kapitału początkowego, prosimy o: 

Zaświadczenia zostaną przesłane pocztą tradycyjną na wskazany przez interesanta adres.

Pośrednictwo pracy

 • terminy wizyt w pośrednictwie pracy ustalane będą przez pośredników pracy telefonicznie lub mailowo;  Ważne! Osoby, które nie podały do kontaktu ani maila, ani telefonu, proszone są o pilny (najlepiej mailowy) kontakt ze swoim doradcą;
 • oferty pracy są udostępniane zainteresowanym na stronie internetowej w Centralnej Bazie Ofert Pracy www.gdynia.praca.gov.pl
 • kandydaci do pracy nie  będą kierowani do pracodawców na rozmowy rekrutacyjne.

Zatrudnianie cudzoziemców

Zarejestrowane oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi  i inne dokumenty dotyczące zatrudniania cudzoziemców wysyłane będą pocztą tradycyjną.

Szkolenia

Realizacja szkoleń grupowych i indywidualnych, w tym bonów szkoleniowych, zostaje wstrzymana.

Staże, prace interwencyjne, dotacje, KFS

 • uzupełnienia lub korekty wniosków należy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej;
 • wypłaty stypendium za szkolenia i staże będą wypłacane po przesłaniu przez ich organizatorów list obecności wraz z dokumentami potwierdzającymi ewentualną nieobecność; 
 • sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem do lat 8, jak również pozostawanie stażysty w dyspozycji do odbywania stażu, w przypadku, gdy pracodawca zdecydował się na system pracy zdalnej lub zawiesił świadczenie usług, stanowi usprawiedliwioną przyczynę nieobecności na stażu. Stażyście za ten okres przysługuje stypendium.  Analogiczne zasady stosuje się do osób odbywających szkolenie;
 • wnioski dotyczące Krajowego Funduszu Szkoleniowego zostaną rozpatrzone do 9 kwietnia 2020 r.;
 • zawieranie wszelkich umów związanych z aktywizacją osób bezrobotnych oraz KFS z Urzędem Pracy w Gdyni zostało wstrzymane.

Uwaga !

Wszystkie oferty pracy, wnioski, pisma należy przesyłać do Urzędu drogą elektroniczną lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. 

Prosimy, aby mieć na uwadze wzrost liczby telefonów wykonywanych do Urzędu. W razie problemów z połączeniem, zalecamy kontakt mailowy.  

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...