Surowe kary za złamanie kwarantanny

Policjant i funkcjonariuszka Wojsk Obrony Terytorialnej
Fot. materiały KMP Sopot

Każdego dnia sopoccy policjanci przeprowadzają wiele kontroli przestrzegania kwarantanny w związku z zagrożeniem epidemicznym. Obowiązkiem osób poddanych takiej procedurze jest stałe przebywanie w domu lub miejscu wskazanym, by wirus się nie rozprzestrzeniał. Tylko ostatniej doby funkcjonariusze sopockiej komendy skontrolowali ok. 140 adresów objętych zaleceniami służb sanitarnych.

Odpowiedzialność – to słowo, które aktualnie występuje najczęściej w przestrzeni publicznej w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem COVID-19. Przejawiać się ona powinna w stosowaniu się do zaleceń służb sanitarnych, unikaniu kontaktów z innymi osobami, ale przede wszystkim przestrzeganiu kwarantanny. Objęci są nią ci, u których występuje ryzyko kontaktu z osobami zakażonymi. O poddaniu tej procedurze decydują służby sanitarne.

Tylko ostatniej doby funkcjonariusze sopockiej komendy, w tym zwłaszcza dzielnicowi, skontrolowali ok. 140 adresów objętych zaleceniami służb sanitarnych. Na szczęście dotychczas mundurowi nie stwierdzili przypadków złamania kwarantanny.

Policjanci przypominają, że kwarantanna jest działaniem służb sanitarnych, mającym na celu zapobieżenie rozprzestrzeniania się epidemii. Każda osoba, która nie stosuje się do takich zaleceń, musi liczyć się z odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 116 Kodeksu wykroczeń. Jeśli w trakcie kontroli funkcjonariusz stwierdzi jakieś nieprawidłowości, sporządzi dokumentację, będącą podstawą do przygotowania wniosku o ukaranie do sądu.

Policjanci w takiej sytuacji informują też Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, który jest organem władnym do nałożenia na taką osobę kary, A kara może wynosić nawet 30 tys. zł. W bardziej drastycznych przypadkach, jeżeli np. osoba jest zakażona, a mimo to swoim zachowaniem spowoduje rozprzestrzenianie się choroby zakaźnej, podlegać będzie ona przepisom wynikającym z kodeksu karnego. W takim przypadku grozi kara do 3 lat w przypadku nieumyślności lub nawet do lat 8 pozbawienia wolności, jeżeli sprawca działa świadomie.

Czytaj również:

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...