Edukacja na odległość. Stanowisko miasta i apel do TVP

Ministerstwo Edukacji Narodowej zobowiązało wczoraj wszystkie szkoły i przedszkola w Polsce do nauczania dzieci i młodzieży na odległość. Głos w tej sprawie zabrała Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydent Sopotu.

Szanowni Państwo,

od wczoraj, tj. 25 marca 2020 roku, wszystkie szkoły i przedszkola realizują obowiązek nauczania na odległość. Odpowiedzialność za realizację tego zadania spoczywa na dyrektorach placówek i samorządach.

Musimy sobie otwarcie powiedzieć, że nauczanie w takiej formule nie jest w stanie zastąpić w 100 procentach tradycyjnej nauki.

I nie chodzi tylko o sprzęt komputerowy (sopockie placówki odpowiadają na potrzeby zgłaszane przez uczniów i rodziców udostępniając sprzęt) czy brak powszechnego w skali kraju dostępu do szerokopasmowego internetu, zarówno dla nauczycieli jak i uczniów.

Każda gmina, wręcz każda szkoła realizuje nauczanie zdalne wg własnych możliwości sprzętowych, ludzkich i finansowych. W naszej opinii prowadzi to do różnicowania dostępu i poziomu kształcenia, często zależnie od poziomu zamożności gminy i jej mieszkańców. W konsekwencji może to prowadzić to pogłębiania różnic pomiędzy dziećmi i tworzenia nierównych szans w dalszej edukacji.

Potrzebne są ogólnopolskie, dostępne dla wszystkich rozwiązania, takie jak darmowy internet w każdym domu, platforma e-learningowa czy wykorzystanie mediów publicznych do celów edukacyjnych. Wczoraj w tej sprawie skierowałam pismo z apelem do władz Telewizji Polskiej oraz rządzących.

W tej trudnej sytuacji musimy zwracać większą uwagę na stan emocjonalny dzieci i młodzieży, nawet bardziej niż na ich postępy w nauce. Trudno będzie także wprowadzić obiektywny system oceniania, który nie tylko będzie adekwatny do posiadanej wiedzy, ale i zaangażowania każdego ucznia. Nie oceniajmy, doceniajmy – jak pisze sopocki Nauczyciel Roku Przemek Staroń.

I nie oszukujmy się, że wszystko da się zrealizować. Założenia Ministerstwa Edukacji są nierealne w naszej ocenie, niezależnie od ogromnego zaangażowania dyrektorów, nauczycieli, uczniów i rodziców. 

Zrobimy wszystko, aby nasi uczniowie jak najmniej na tej sytuacji ucierpieli.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...