Ruszyła platforma profilaktyczna dla szkół

Młodzież siedzi w szkole wokół ławki
Fot. Freepik

Gmina Miasta Sopotu wraz z Uniwersytetem Humanistycznospołecznym SWPS Sopot oraz Pracownią Badań Społecznych Sopot stworzyły platformę profilaktyczną dla publicznych placówek w mieście, która jest narzędziem do diagnozy zapotrzebowania na działania wychowawcze i profilaktyczne w szkole. To element wspólnego projektu naukowo-badawczego na rzecz sopockiej społeczności szkolnej.

Głównym celem badania jest przeprowadzenie wielowymiarowej diagnozy dotyczącej profilaktyki szkolnej i skali zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży. Oceniona zostanie skuteczność działań profilaktycznych prowadzonych w szkołach. Przeprowadzenie badań w publicznych placówkach oświatowych pozwoli na poznanie opinii  trzech środowisk szkolnych: uczniów, rodziców oraz nauczycieli.

Na platformie profilaktykasopot.pbs.pl znalazły się ankiety skierowane do uczniów, rodziców i pracowników 10 sopockich publicznych szkół dotyczące czynników ryzyka i czynników chroniących w środowisku szkolnym. Dzięki materiałowi z ankiet opracowany zostanie kompleksowy program wychowawczo-profilaktyczny w każdej ze szkół. Jednocześnie informacje uzyskane z badania wspomogą sopocki model doradztwa zawodowego.

Dodatkowo opracowany materiał będzie podstawą do stworzenia Gminnego programu przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych dla Gminy Miasta Sopotu.

Wypracowane narzędzie pozwoli na kontynuowanie badania w kolejnych latach, co da możliwość ewaluacji  i obserwowania trendów wśród młodzieży w dłuższej perspektywie.

W ramach platformy uczniowie, rodzice oraz pracownicy szkół poza wypełnieniem ankiet mogą również uzyskać wiele informacji dotyczących działań profilaktycznych realizowanych w Sopocie.

– Mamy nadzieję, że platforma posłuży do opracowania bardzo realnego i konkretnego wsparcia sopockich uczniów – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydent Sopotu. – By pomagać skutecznie, najpierw trzeba rozpoznać potrzeby. Wartością projektu jest jego szeroki zakres. Oprócz ankiet na stronie znalazło się wiele zakładek informacyjnych, dotyczących doradztwa zawodowego, programów profilaktycznych dla sopockich uczniów, artykuły tematyczne czy spis kontaktów do instytucji udzielających wsparcia potrzebującym.

W związku z obecna sytuacją na platformie znalazła się również specjalna zakładka „COVID-19– wsparcie”, z najważniejszymi informacjami dotyczącymi wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla sopockich uczniów i ich rodziców oraz podstawowe informacje o tym, jak zorganizować naukę w domu.

Zapraszamy na Sopocką Platformę Profilaktyczną!

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...