Rowerowy Sopot. Rozpoczynamy przebudowę ścieżki

wizualizacja ścieżki rowerowej
Fot. wizualizacja ścieżki

Po majowym weekendzie ruszą prace na ścieżce rowerowej wzdłuż ul. Armii Krajowej na odcinku od al. Niepodległości do ul. Reja. 28 kwietnia została podpisana umowa na przebudowę ścieżki, przekazanie placu budowy nastąpi w czwartek, 30 kwietnia, zaś prace powinny rozpocząć się 4 maja. Koszt zamknie się w kwocie 2,7 mln zł.

Inwestycja realizowana jest jako część projektu „Budowa węzła integracyjnego Sopot Kamienny Potok wraz z trasami dojazdowymi”, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (RPO ZIT).

Inwestycja obejmie:

 • budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Armii Krajowej, z nawierzchnią bitumiczną koloru czerwonego, o szerokości 2-2,5 m, na odcinku od al. Niepodległości do ul. Reja (z wyłączeniem zrealizowanego wcześniej odcinka od ul. 23 Marca do wjazdu na osiedle Aquarius),
 • przebudowę zniszczonych chodników oraz zjazdów publicznych i indywidualnych,
 • frezowanie nawierzchni jezdni i ułożenie nakładki na ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Andersa do ul. Reja (z wyłączeniem odcinka przy skrzyżowaniu z ul. Słowackiego oraz odcinka przy skrzyżowaniu z ul. Kopernika),
 • budowę 3 wyniesionych skrzyżowań: ul. Armii Krajowej z ulicami: Andersa, Wybickiego oraz Reja,
 • budowę wyniesionych przejść dla pieszych na ulicach: Kochanowskiego i Krasickiego,
 • wyposażenie przejść dla pieszych w płytki integracyjne,
 • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
 • - budowę sieci kanalizacji deszczowej, studni z osadnikami w rejonach wyniesionych skrzyżowań ul. Armii Krajowej z ulicami: Andersa, Wybickiego oraz Reja oraz przykanalików wraz z wpustami ulicznymi,
 • - wykonanie trawników (ok. 750 m kw).

Terminy

Inwestycja będzie realizowana w dwóch etapach:

 • etap I obejmuje budowę ścieżki rowerowej od ul. 23 Marca do ul. Wybickiego włącznie z wyniesionymi skrzyżowaniami z ul. Andersa i ul. Wybickiego. Termin realizacji etapu I – od 4 maja do 30 czerwca 2020 r.;
 • etap II obejmuje budowę ścieżki rowerowej w pozostałym zakresie zadania. Termin realizacji etapu II – od 2 stycznia do 30 czerwca 2021 r.

– Za blisko 3 miliony zł przebudujemy bardzo popularny szlak rowerowy w Sopocie, łączący Gdańsk z Gdynią – mówi Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu. – Ale jak większość inwestycji w Sopocie, również i ta łączyć będzie ze sobą wiele istotnych elementów: prócz ścieżki rowerowej, również budowę sieci kanalizacyjnej, przebudowę nawierzchni drogi. Powstaną wygodne i przestronne chodniki, bezpieczne, wyniesione przejścia dla pieszych – dodaje wiceprezydent Skwierawski. 

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...