Pakiet wsparcia dla sopockiej kultury

Dwie aktorki w kolorowych strojach, na szczudłach, na ulicy w Sopocie
Fot. Fotobank.PL/UMS

Do tej pory to sopoccy artyści sprawiali, że miasto z każdym rokiem stawało się miejscem coraz bardziej naturalnie kulturalnym. Dziś to artyści potrzebują wsparcia nie tylko, by tworzyć, ale często, by przetrwać. Specjalny pakiet wsparcia dla sopockiej kultury przygotowany przez władze miasta już działa.

WAŻNE: Nie ograniczamy środków przeznaczonych na kulturę

Granty kulturalne

Granty kulturalne, które zostały przez miasto przyznane w konkursie w 2020 roku, nie zostały wstrzymane. Podchodzimy indywidualnie do każdego projektu, nie stosujemy krzywdzących schematów i uniwersalizacji. Jeśli projekt nie może zostać zrealizowany w terminie – przesuwamy go. A jeśli dane stowarzyszenie czy fundacja składają ciekawą propozycję przeniesienia sposobu realizacji zadania do Internetu – dopuszczamy także taką możliwość.

Jeśli dostałeś grant od miasta i nie masz pewności, czy Twój projekt uda się zrealizować w zadeklarowanej formule, albo jeśli Twoje stowarzyszenie lub fundacja dopiero zamierza się o taki grant ubiegać i masz jakieś pytania, zadzwoń pod numer: 58 52 13 681.

Wszystkie informacje dotyczące ogłoszenia i rozstrzygnięcia konkursów znajdziesz na stronie BIP Sopot.

Stypendia dla twórców

Stypendia dla indywidualnych twórców zostały przyznane i wydłużamy termin składania wniosków na II turę do końca maja. Pierwotny termin składania wniosków o stypendia został wyznaczony na 30 kwietnia. Rozumiejąc trudne położenie twórców i konieczność przeformułowania pewnych działań czy terminów – wydłużamy termin o miesiąc, by dać czas na przygotowanie się i dostosowanie swoich działań do zmieniającej się rzeczywistości.

Stypendia przyznawane są w kwocie do 5 tys. zł. Wnioski dostępne na stronie: BIP Sopot – wniosek o przyznanie stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury można wysyłać drogą elektroniczną na adres: barbara.lewinska@um.sopot.pl.

Na wszelkie dotyczące tej kwestii pytania otrzymasz odpowiedź dzwoniąc pod numer tel. 58 52 13 635.

Wydawnictwa

Zdając sobie sprawę, że w trudnej sytuacji znaleźli się także autorzy, nie rezygnujemy z planowanych publikacji. Autorzy, przyzwyczajeni do pracy w domu, mogą i chcą kontynuować swoją pracę, dlatego Miasto nie zamierza wprowadzać w tym zakresie zmian. Więcej informacji pod numerem telefonu: 58 52 13 653.

Pracownie artystyczne

Minimalizujemy koszty utrzymania pracowni artystycznych. Na wniosek odroczyliśmy z możliwością rozłożenia na dogodne raty płatność za marzec i kwiecień, ale świadomi, że takie rozwiązanie może okazać się niewystarczające w obliczu przedłużającego się kryzysu, w maju obniżyliśmy czynsz za pracownie artystyczne do złotówki za metr kw. Wnioski można składać drogą mailową na adres: jolanta.stelmasiewicz@um.sopot.pl.

Potrzebne informacje uzyskasz dzwoniąc pod numer: 58 52 13 764.

Dotacje dla instytucji

Dotacje dla instytucji zostają utrzymane. Instytucje działają w zmienionych formułach. Zachęcamy do zajrzenia na profile społecznościowe i strony internetowe:

Pogotowie prawne

Pogotowie prawne Goyki 3 Art Inkubatora. Każdy, kto chciałby zasięgnąć opinii prawnej związanej z tematem praw autorskich, może zgłosić problem na adres mailowy: pogotowieprawne@goyki3.pl. Wiadomość trafi do adwokata, specjalizującego się w temacie, który dokona analizy prawnej problemu i udzieli bezpłatnej porady prawnej podczas umówionego wcześniej spotkania online. Pełen regulamin i warunki uczestnictwa dostępne są na stronie: Goyki 3 Art Inkubator – pogotowie prawne dla artystów.

Inne źródła wsparcia dla twórców i artystów

Artyści literaci mogą liczyć na zapomogę Unii Literackiej.

ZAiKS pomaga poprzez Fundusz Popierania Twórczości, pożyczki z kasy pożyczkowej, zapomogi i zaliczki.

PISF zainicjował Program wsparcia zawodów filmowych, w ramach którego można ubiegać się o stypendium.

Fundacja Artystów Weteranów Scen Polskich, na wniosek prezesa ZASP, przeznaczyła środki w celu wypłacania świadczeń pomocy materialnej członkom ZASP, którzy z powodu epidemii znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Także artyści niezrzeszeni, a pobierający tantiemy, mogą się zwrócić o zaliczki na poczet przyszłych tantiem.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego stworzyło program „Kultura w Sieci”. To element Tarczy antykryzysowej dla kultury:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Tarcza antykryzysowa

Czytaj również:

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...