Nowe zasady programu „Czyste powietrze”

Dłoń trzymająca na tle nieba białą kartkę z wyciętą chmurką
Fot. Pixabay

Możliwość łączenia dotacji z programów gminnych z dotacją w programie „Czyste powietrze” to jedna ze zmian, które od 15 maja 2020 r . obowiązuje w zasadach ubiegania się o dofinansowanie. Uproszczeń jest jeszcze więcej.

Dzięki programowi „Czyste powietrze” można poprawić efektywność energetyczną i zmniejszyć emisję pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery. Skierowany jest on do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych domów lub wydzielonych w budynku jednorodzinnym mieszkań z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co można dostać dofinansowanie?

 • wymianę, zakup i montaż źródła ciepła;
 • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła;
 • mikroinstalację fotowoltaiczną;
 • ocieplenie przegród budowlanych;
 • stolarkę okienną i drzwiowa;
 • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Wnioski o dofinansowanie należy składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku lub za pośrednictwem Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Sopotu.

Można to także zrobić przez:

Jedną z wprowadzonych zmian jest możliwość łączenia dotacji z programów gminnych z dotacją w programie „Czyste powietrze”. Oznacza to, że mieszkańcy, którzy ubiegają się o dofinansowanie z Gminy Miasta Sopotu np. na likwidację kopciucha, a nie pokrywa ono całości poniesionych kosztów, o różnicę mogą wystąpić w ramach programu „Czyste powietrze”. Mogą również wystąpić o dofinansowanie na inne rzeczy, np. wymianę okien, termomodernizację.

Od 15 maja 2020 r. wprowadzona zostaje także możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż 15 maja 2020. Dofinansowane będą mogły być przedsięwzięcia zakończone, pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.  Ważne, by inwestycje te nie rozpoczęły się wcześniej niż 15 maja 2020 r.

Pozostałe zmiany to m.in.:

 • uproszczenie i skrócenie procesu aplikacyjnego w ramach programu;
 • zmiana i uproszczenie kryteriów dochodowych;
 • wprowadzenie dwóch grup dochodowych (podstawowy poziom dofinansowania, podwyższony poziom dofinansowania);
 • uproszczony wniosek o dotację;
 • skrócony czas rozpatrywania wniosków o dofinansowanie – z 90 do 30 dni;
 • dotacje na realizację zadań związanych z ociepleniem budynku oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej dla tych, którzy wymienili już źródło ciepła;
 • włączenie w kolejnym etapie w realizację programu sektora bankowego, który będzie źródłem finansowania uzupełniającego i pomostowego;
 • wzmocnienie współpracy z gminami;
 • wyłączenie z dofinansowania przedsięwzięć w nowo budowanych budynkach.

Zachęcamy do skorzystania z programu „Czyste powietrze” oraz z dofinansowań oferowanych przez miasto.

Szczegółowe informacje:

 • Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska UMS, tel. 58 52 13 792 lub 58 52 13 793
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, tel. 58 743 18 20 lub 58 743 18 21
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...