W podziękowaniu wszystkim opiekunom

Starsza pani i jej opiekunka
Fot. Tomasz Bergmann

Ogólnopolski Dzień Opiekuna Osób Starszych (15 maja) oraz Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej (12 maja) to doskonała okazja, by podziękować wszystkim osobom zajmującym się pacjentami, osobami starszym, niesamodzielnymi.

Oba święta przypadły w tym roku w czasie szczególnym, w trakcie pandemii, z którą do tej pory nikt z nas się nie mierzył.

– Chcę wszystkim opiekunom gorąco podziękować za to, że w tych ekstremalnie trudnych warunkach wykazują ogromne zaangażowanie i nieoceniony wkład w niesienie pomocy tym, którzy jej teraz potrzebują najbardziej. To pokazuje, że zawsze warto wierzyć w dobro i jego siłę – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydent Sopotu.

Osobami starszym, niesamodzielnymi zajmują się osoby zawodowo, np. opiekunki środowiskowe, jak również opiekunowie rodzinni, którymi najczęściej są najbliżsi – mąż lub żona, dzieci bądź wnuczkowie.

Wieloletnia opieka nad chorym, niesamodzielnym domownikiem jest dużym obciążeniem psychicznym i może szybko doprowadzić do wyczerpania i zniechęcenia. Wzmocnienie opiekunów rodzinnych w pełnieniu ich trudnej roli jest kluczowym elementem umożliwiającym pozostanie osób niesamodzielnych w ich miejscu zamieszkania, bez konieczności umieszczania w całodobowej placówce – mówi Marlena Jasnoch, zastępca dyrektora sopockiego MOPS. – Polepszenie jakości życia opiekunów niewątpliwie przyczynia się także do lepszej opieki nad ich bliskimi. Odpowiadając na ich potrzeby stale poszerzamy ofertę wsparcia skierowaną specjalnie do opiekunów.

Osoba, która musi się zmierzyć z opieką nad niesamodzielnym krewnym często ma wiele pytań i wątpliwości. Stoi przed dylematem, jak przeorganizować codzienne życie, aby zapewnić właściwą opiekę. Nie wie, gdzie szukać pomocy, jak pielęgnować osobę leżącą, jak dostosować mieszkanie do potrzeb osoby niesamodzielnej. Dlatego w sopockim MOPS działa Telefon Wsparcia Opiekuna dla osób, które opiekują się osobami z niepełnosprawnościami, niesamodzielnymi, wymagającymi wsparcia. Pod numerem 58 341 83 18 dyżuruje psycholog, z którym można porozmawiać na ważne dla opiekunów tematy, otrzymać kompleksowe informacje o różnych formach wsparcia a także pomoc psychologiczną.

Kolejnym elementem systemu wsparcia, konsekwentnie budowanego w Sopocie, jest całodobowa opieka wytchnieniowa, która została uruchomiona w Domu Pomocy Społecznej. Opieka wytchnieniowa polega na zapewnieniu opieki osobie z niepełnosprawnością na czas, gdy nie może jej sprawować opiekun, np. z uwagi na zdarzenie losowe, konieczność załatwienia codziennych spraw lub po prostu potrzebę odpoczynku. W czasie, gdy opiekun ma chwilę wytchnienia, podopiecznym zajmują się profesjonaliści: opiekunka, pielęgniarka, fizjoterapeuta, terapeuta zajęciowy i pracownicy socjalni.

Mamy nadzieję, że niebawem wrócimy do możliwości korzystania z całodobowych miejsc wytchnieniowych w Domu Pomocy Społecznej. Niestety obecnie ze względu na epidemię nie możemy tego realizować – dodaje Marlena Jasnoch.

Zawód, który Państwo wykonuje, to właściwie służba, o ogromnej wartości społecznej. To zaszczyt móc dziś Państwu podziękować za trud, często wieloletnie oddanie i cierpliwość w codziennej pracy. Państwa fachowa opieka zapewnia pensjonariuszom Domu Pomocy Społecznej poczucie bezpieczeństwa i wsparcie. Napawa nas dumą fakt, że kadra sopockiego DPS ma tak wysokie standardy zawodowe i moralne – czytamy w liście od prezydenta Jacka Karnowskiego oraz wiceprezydent Czarzyńską-Jachim, przekazanym pracownikom DPS z okazji ich święta.

Nie chcemy mówić o Paniach „bohaterki”, bo bohaterskie czyny są często jednorazowe,
a Państwa praca, wybór drogi życiowej, to pomaganie, troska o drugiego człowieka dzień po dniu, miesiąc po miesiącu, rok po roku. Wiemy, że nie potrzeba Paniom braw na balkonach, a realnego wsparcia, godnych, bezpiecznych warunków pracy i satysfakcjonującej płacy”.

Sopot docenia również pracę opiekunek środowiskowych, które opiekują się starszymi i niesamodzielnymi mieszkańcami w ich domach. Prezydent miasta co roku nagradza opiekunki wyróżnione w plebiscycie „Opiekunka Środowiskowa Roku”. Jest to jedyne w Polsce wyróżnienie, od 2009 r. przyznawane opiekunkom środowiskowym, w dowód uznania za ich pracę na rzecz osób starszych i niesamodzielnych.

Opiekunka środowiskowa to zawód wymagający pasji, siły oraz empatii. Ze względu na sytuację demograficzną kraju i starzenie się społeczeństwa zapotrzebowanie na takie osoby stale rośnie. Przyznając wyróżnienie „Opiekunka Środowiskowa Roku” organizatorzy plebiscytu przyczyniają się do podniesienia prestiżu zawodu opiekunki środowiskowej oraz zachęcają młodych ludzi do kształcenia się w tym trudnym, ale pięknym zawodzie.

– Zawód opiekunki środowiskowej zajmuje ważne miejsce w systemie pomocy społecznej. Opiekunka ściśle współpracuje z pracownikiem socjalnym, czasem również z psychologiem czy pielęgniarką. Dzięki współpracy takiego zespołu można zapewnić kompleksową opiekę, która umożliwi osobie niesamodzielnej pozostanie we własnym środowisku rodzinnym – podkreśla Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. – Dobra usługa opiekuńcza to opieka adekwatna do sytuacji potrzebującego i dostosowywana indywidualnie do jego potrzeb, zapewniana przez rodzinę bądź profesjonalnie przygotowane służby społeczne – dodaje dyrektor Czekaj.

Coraz większą grupę stanowią osoby w podeszłym wieku, które wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. W celu wzmocnienia bezpieczeństwa osób niesamodzielnych, miasto zapewnia najbardziej potrzebującym bezpłatną teleopiekę – system przywoławczy, który w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia uruchamia system pomocy zawiadamiając najbliższe otoczenie, a w razie potrzeby służby medyczne. Osoby niesamodzielne mogą skorzystać z ciepłego posiłku dowożonego do domu, a także wsparcia psychologa. Wszyscy seniorzy mogą bezpłatnie otrzymać Sopockie Pudełko Życia, z kartą, która zawiera informacje ważne dla sprawnego przeprowadzenia akcji ratunkowej: o schorzeniach, uczuleniach, zażywanych lekach a także kontakt do najbliższej rodziny, szczególnie ważny w przypadku osób mieszkających samotnie.

Dodatkowym wsparciem jest pomoc Asystenta Osoby Niepełnosprawnej, który wspiera osoby z niepełnosprawnością, m.in. w rozwijaniu umiejętności samodzielnego dbania o siebie i swoje otoczenie, w załatwianiu spraw urzędowych czy asystowaniu podczas wizyt u lekarza.

Ogólnopolski Dzień Opiekuna Osób Starszych obchodzony jest po raz trzeci.

 

Poniżej treść listu z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej oraz Ogólnopolskiego Dnia Opiekuna Osób Starszych

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...