Laptopy i tablety dla sopockich szkół

Laptopy i tablety leżą na stole
Fot. materiały UMS

33 laptopy oraz 31 tabletów, kupionych z w ramach programu „Zdalna szkoła”, trafiło do 9 sopockich placówek. Miasto przekazało sprzęt komputerowy dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

W kwietniu Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło nabór wniosków na sfinansowanie zakupu laptopów, tabletów oraz dostępu do internetu dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W trosce o sopockich uczniów Gmina Miasta Sopotu wystąpiła z wnioskiem o przyznanie grantu w wysokości 80 000 zł. Z otrzymanych środków kupiliśmy 33 laptopy oraz 31 tabletów.

Wszystkie potrzeby uczniów dotyczące sprzętu komputerowego niezbędnego do nauki zdalnej są na bieżąco zaspokajane przez sopockie placówki.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś I - Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...