Nabór członków do Społecznej Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych  

Znak osoby niepełnosprawnej na wózku
Fot. Pixabay

Sopot od wielu lat dba o jak najlepszą jakość życia swoich mieszkańców, także tych ze szczególnymi potrzebami. W trosce o osoby z niepełnosprawnościami działa Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Sopocie. Do 29 czerwca trwa nabór członków do Rady na kadencję 2020-2024.

Kandydatów  na członków Społecznej Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych mogą zgłaszać organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego, działające na terenie Miasta  Sopotu. Każdy uprawniony podmiot może zgłosić jednego kandydata na członka Rady.

Zgłoszenia kandydatów należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta Sopotu (ul. T. Kościuszki 25/27) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dotyczy zgłoszenia kandydata na członka Społecznej Powiatowej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych”. Można to robić do 29 czerwca 2020 r.

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Sopot

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...