Naczelny lekarz uzdrowiska Sopot w zespole ds. standardów leczenia uzdrowiskowego

Wejście do budynku sanatorium Leśnik
Fot. Fotobank.PL/UMS

Dr nauk med. Waldemar Andrzej Krupa, prezes Izby Gospodarczej „Uzdrowiska Polskie”, został powołany do grona ekspertów, którzy będą brać udział w pracach Zespołu do spraw opracowania katalogu procedur ICD-9 w kierunkach leczniczych uzdrowisk oraz standaryzacji prowadzenia zabiegów i wykorzystania naturalnych surowców leczniczych.

Zespół powołany został przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Założeniem jego prac jest podniesienie jakości udzielanych świadczeń oraz wprowadzenie dla wszystkich świadczeniodawców, związanych umową z NFZ, jednolitych standardów prowadzenia leczenia w zakresie procedur ICD-9 wykorzystywanych w leczeniu uzdrowiskowym.

Wdrożenie standaryzacji prowadzenia zabiegów, także tych z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych, umożliwi ocenę prowadzonego leczenia, a także zniweluje różnice w podejściu do leczenia uzdrowiskowego u poszczególnych świadczeniodawców.

Wprowadzenie katalogu procedur ICD-9 w kierunkach leczniczych uzdrowisk uściśli, jakie zabiegi fizjoterapeutyczne oraz zabiegi z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych są zalecane pacjentom w ramach leczenia schorzenia, które jest podstawą wystawienia skierowania.

– Przede wszystkim cieszymy się bardzo, że powstał taki zespół, ponieważ pozwoli to na standaryzację zabiegów i wykonywanie ich na określonym poziomie – mówi dr nauk med. Waldemar Krupa, dyrektor SP ZOZ „Uzdrowisko Sopot”. – Do tej pory często się zdarzało, że wykonywanie zabiegów balneologicznych znacznie odbiegało od przyjętych procedur. Ponieważ jednak procedury dotyczące zabiegów były opracowane kilkadziesiąt lat temu, wymaga to weryfikacji. Obecnie mamy dużo nowych urządzeń , które wymagają odpowiedniego opracowania co do ich stosowania. Nieskromnie mówiąc cieszę się z tego powołania, ponieważ będę z jednej strony prezentował opinie lekarza specjalisty chorób wewnętrznych i balneologa, z drugiej zaś jako dyrektor będę miał możliwość wpływania na koszty wykonywanych zabiegów i opracowywanych procedur – dodaje dr Krupa.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...