Elektroniczny wniosek na wyprawkę szkolną oraz inne świadczenia dla rodzin

Kobieta i mężczyzna trzymają za ręce małe dziecko, idą razem, odwróceni tyłem
Fot. Pixabay

Od 1 lipca będzie można składać elektroniczne wnioski na kolejny okres świadczeniowy 2020/2021 na wyprawkę szkolną, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Zasady przyznawania świadczenia Dobry start, czyli jednorazowego świadczenia na wyprawkę szkolną, nie zmieniły się. 300 zł przysługuje niezalenie od dochodu na każde uczące się w szkole dziecko, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci z niepełnosprawnościami, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia. Świadczenie Dobry start nie przysługuje na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne (tzw. zerówka) w szkole lub przedszkolu.

Nie zmieniły się również zasady przyznawania zasiłku rodzinnego. Podobnie jak w ubiegłym okresie zasiłkowym kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku wynosi 674 zł netto na osobę w rodzinie. W przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, kryterium wynosi 764 zł.

– W tym roku z uwagi na pandemię szczególnie zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną – mówi Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. – To bezpieczny, wygodny i szybki sposób. Wnioski elektronicznie można składać od 1 lipca, a od 1 sierpnia tradycyjnie. Dbając o bezpieczeństwo, zarówno klientów, jak i pracowników, w celu złożenia wniosku papierowego zalecamy wcześniejszy kontakt telefoniczny i umówienie spotkania na konkretną godzinę. Prosimy o poprawne wypełnienie wniosku oraz dołączenie wymaganych załączników. W przypadku pytań lub wątpliwości nasi pracownicy chętnie pomogą i doradzą. Z Działem Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego można kontaktować się telefonicznie, nr 58 551 61 63 lub mailowo: dsrifa@mopssopot.pl.

Zmiany w funduszu alimentacyjnym

Od nowego okresu świadczeniowego zostanie zwiększone kryterium dochodowe w funduszu alimentacyjnym i będzie wynosiło 900 zł na osobę w rodzinie. Została również wprowadzona zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że świadczenia z funduszu alimentacyjnego zostaną przyznane także w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, lecz odpowiednio pomniejszone. Świadczenia nie zostaną jednak wypłacone, kiedy wyliczona kwota wsparcia będzie niższa niż 100 zł.

Do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego brane są pod uwagę dochody uzyskane w 2019 roku.

Wynagrodzenie obniżone z powodu koronawirusa? Możesz mieć prawo do niektórych świadczeń

Obniżone wynagrodzenie rodzica może być traktowane jako urata dochodu. W efekcie może to spowodować, że rodzice będą mogli uzyskać prawo do zasiłku rodzinnego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. To rozwiązanie tymczasowe wprowadzone tzw. Tarczą antykryzysową w związku z pandemią koronawirusa. Do wniosku o przyznanie świadczenia należy dołączyć dokument potwierdzający obniżenie dochodu z powodu pandemii. Jeżeli łączna kwota dochodu rodziny nie przekroczy ustalonego kryterium, rodzina uzyska dodatkowe wsparcie.

Nie trzeba składać nowego wniosku o 500+

Osoby, które obecnie otrzymują świadczenie wychowawcze, nie muszą składać nowego wniosku, aby otrzymać 500 zł na dziecko. Świadczenie będzie im wypłacane do 31 maja 2021 roku, chyba, że zmieniła się ich sytuacja rodzinna. O każdej zmianie należy poinformować urząd, który przyznał świadczenie. Rodzice, którym urodziło się dziecko, mogą dołączyć do programu Rodzina 500+ w każdym momencie.

Wnioski w formie elektronicznej można składać za pośrednictwem portalu Emp@tia lub Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Świadczenie Dobry Start oraz 500 plus dodatkowo za pomocą bankowości elektronicznej.

Wzory wniosków znajdują się m.in. stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Szczegółowe informacje na temat świadczeń na rodzin mieszkańcy Sopotu mogą uzyskać w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego MOPS Sopot, tel. 58 551 61 63.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...