Koniec pierwszego etapu remontu ul. Armii Krajowej

Wyremontowana ul. Armii Krajowej w Sopocie
Fot. Fotobank.PL/UMS

Przywrócony został ruch na całej długości ul. Armii Krajowej. Trwają ostatnie prace wykończeniowe przy pierwszym etapie przebudowy ulicy. Wykonana została nawierzchnia drogi rowerowej, chodniki, wyniesione skrzyżowania. Asfaltem pokryto jezdnię na odcinku od ul. Andersa do ul. Wybickiego.

W trakcie prac przebudowano jedną z najbardziej wysłużonych dróg rowerowych w Sopocie. Wyprostowany został jej przebieg, zlikwidowane nielubiane przez użytkowników „zygzaki”, a na wygospodarowanym pasie terenu pojawi się zieleń. Ponadto poprawiono bezpieczeństwo na skrzyżowaniach, wynosząc ich tarcze, a drogę rowerową prowadząc jezdnią. Poprawiło to także widoczność rowerzystów. Na całym odcinku droga rowerowa zyskała asfaltową nawierzchnię.

Zakończenie obecnych prac nie jest jednak końcem przebudowy. Na wiosnę ruszy II etap prac, w ramach którego przebudowane zostaną pozostałe odcinki drogi rowerowej wzdłuż ulicy Armii Krajowej.
Całość inwestycji obejmie:

  • budowę drogi rowerowej o nawierzchni bitumicznej koloru czerwonego o szerokości 2,0-2,5 m, wzdłuż ul. Armii Krajowej, na odcinku od al. Niepodległości do ul. Reja (z wyłączeniem zrealizowanego wcześniej odcinka od ul. 23 Marca do wjazdu na osiedle Aquarius),
  • przebudowę zniszczonych chodników oraz zjazdów publicznych i indywidualnych,
  • frezowanie nawierzchni jezdni i ułożenie nakładki na ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Andersa do ul. Reja (z wyłączeniem odcinka przy skrzyżowaniu z ul. Słowackiego oraz odcinka przy skrzyżowaniu z ul. Kopernika),
  • budowę 3 wyniesionych skrzyżowań: ul. Armii Krajowej z ulicami Andersa, Wybickiego oraz Reja,
  • budowę wyniesionych przejść dla pieszych na ulicach Kochanowskiego i Krasickiego,
  • wyposażenie przejść dla pieszych w płytki integracyjne,
  • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
  • budowę sieci kanalizacji deszczowej, studni z osadnikami w rejonach wyniesionych skrzyżowań ul. Armii Krajowej z ulicami Andersa, Wybickiego oraz Reja oraz przykanalików wraz z wpustami ulicznymi,
  • wykonanie trawników (ok. 750 m kw.).

Inwestycja realizowana jest jako część projektu „Budowa węzła integracyjnego Sopot Kamienny Potok wraz z trasami dojazdowymi, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (RPO ZIT)".

Zakończenie prac odcinku ul. Armii Krajowej na nie oznacza jednak wytchnienia dla rowerzystów. 1 lipca rozpoczął się zapowiadany remont i przebudowa skrzyżowania al. Niepodległości z ul. Malczewskiego. Oznacza to kolejne zmiany w organizacji ruchu, które dotyczą nie tylko zmotoryzowanych, ale i rowerzystów.

Czytaj również:

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...