Zieleń na pl. Przyjaciół Sopotu – zobacz wnioski ankiety

Pl. Przyjaciół Sopotu z góry
Fot. Jacek Bieliński

Zakończyła się ankieta dotycząca potencjału przestrzeni pl. Przyjaciół Sopotu. Wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli w niej udział, bardzo dziękujemy. Poniżej prezentujemy wnioski.

W pytaniu nr 1 dotyczącym tego, jaki charakter wiodący powinien mieć pl. Przyjaciół Sopotu, zdecydowana większość opowiedziała się za kameralną miejską przestrzenią spotkań i rekreacji. Najmniej głosów zostało oddanych na odpowiedzi dotyczące charakteru handlowego oraz komunikacyjnego.

Znacznie bardziej zróżnicowane były odpowiedzi na pytanie nr 2 dotyczące sposobu, w jaki spędza się czas na pl. Przyjaciół Sopotu. Najwięcej głosów oddano na odpowiedzi:

 • Spaceruję,
 • Jedynie przechodzę i nie zatrzymuję się.

Najmniej głosów oddano na odpowiedzi:

 • Uczestniczę w masowych imprezach kulturalnych,
 • Spotykam się z przyjaciółmi.

Na pytanie nr 3, Co najbardziej lubisz w przestrzeni Placu Przyjaciół Sopotu?, najczęściej pojawiały się odpowiedzi:

 • Otwartą przestrzeń, perspektywę,
 • Zieleń,
 • Widok wejścia na molo, widok na latarnię, na ul. Bohaterów Monte Cassino,
 • Możliwość spotkań ze znajomymi,
 • Fontannę,
 • Usługi otaczające plac,
 • Architekturę wokół placu.

Na pytanie nr 4: Co najbardziej przeszkadza Ci w przestrzeni pl. Przyjaciół Sopotu?, ankietowani zaznaczali głownie:

 • Zbyt duża powierzchnia pokryta kamiennymi płytami,
 • Zbyt mała ilość zieleni,
 • Brak wyraźnej pierzei zabudowy wokół placu,
 • Brak miejsc zadaszonych, pozwalających schronić się przed deszczem czy upałem,
 • Brak indywidualnego charakteru przestrzeni,
 • Brak kameralnych miejsc spotkań i odpoczynku,
 • Nieestetyczne budki gastronomiczne,
 • Brak aktywności artystycznej i klimatu, jaki tworzy np. street art.,
 • Niekorzystne oświetlenie,
 • Fontanna, która jest zbyt nijaka i nie spełnia swojej roli.

Pytanie nr 5 brzmiało: Czy uważasz, że przestrzeń powinna funkcjonować bardziej jak: komunikacyjny deptak (przepływ ludzi) czy też plac miejski (miejsce spotkań i odpoczynku), aż 91% ankietowanych wybrało odpowiedź drugą, a zatem: plac miejski.

Na pytanie nr 6, Czy przestrzeń powinna nawiązywać w nowoczesnej formie do tradycji Sopotu jako kurortu nadmorskiego, aż 95% ankietowych odpowiedziała twierdząco.

Ponad 72% ankietowanych opowiedziało się za wprowadzeniem większej ilości zieleni wysokiej, czego dotyczyło pytanie nr 7. Natomiast aż 87% zagłosowało za potrzebą pojawienia się na placu zieleni niskiej, oddając swoje głosy w pytaniu nr 8.

Zdecydowana większość z ankietowanych, którzy odpowiedzieli na pytanie nr 9, uważa, że na placu powinno być mniej nawierzchni kamiennej.

Ponad 64% osób odpowiadających na pytanie nr 10 uważa, że obecny kształt i forma fontanny nie jest atrakcyjna.

Przyczyny braku atrakcyjności fontanny zostały zawarte w odpowiedziach na pytanie nr 11. Wśród wiodących odpowiedzi pojawiły się następujące, główne wady formy fontanny:

 • Płaska linearność,
 • Zbyt rachityczny wytrysk wody,
 • Fontanna jest zbyt duża i długa,
 • Forma fontanny jest zbyt prosta,
 • Przez swoją formę fontanna nie jest widoczna w przestrzeni placu,
 • Fontanna nie jest zintegrowana z resztą placu,
 • Siedząc przy fontannie, siedzimy tyłem do placu.

Ci z Państwa, którzy odpowiedzieli na pytanie nr 12, wskazali następujące zalety formy fontanny:

 • Minimalistyczna, prosta forma,
 • Lokalizacja fontanny w centrum przestrzeni placu,
 • Piękny wygląd wieczorem – podświetlenie,
 • Symetryczna, spójna z placem.

W pytaniu nr 13, dotyczącym atrakcyjności oświetlenia placu, aż 66% ankietowanych uważa aktualne oświetlenie placu za atrakcyjne.

Niemalże równomiernie rozłożyły się głosy oddane w pytaniu nr 14, dotyczącym tego, czy powinno się zadaszyć wjazdy do tunelu w celu ograniczenia hałasu oraz poprawienia walorów estetycznych.

83% osób, które oddały głos w pytaniu nr 15, uważa, że przestrzeń placu powinna posiadać zharmonizowane i estetyczne ogródki gastronomiczne.

Zrównoważone są odpowiedzi na pytanie nr 16, dotyczące formy białych pawilonów zlokalizowanych na placu.

Czytaj również:

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...