Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

mapa
Fot. materiały UMS

Prezydent Miasta Sopotu informuje o podjęciu przez Radę Miasta Sopotu uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

  • Uchwała Nr  XVI/301/2020  z 25 czerwca 2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru plaż miejskich – fragment południowego pasa  nadmorskiego od wejścia nr 26 do granic z Gdańskiem, w Sopocie (symbol planu R-3/08);

 

  • Uchwała Nr  XVI/302/2020  z 25 czerwca 2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru plaż miejskich – fragment północnego pasa nadmorskiego od Potoku Kamiennego do wejścia nr 26, w Sopocie (symbol planu R-2/03);

 

  • Uchwała Nr  XVI/303/2020  z 25 czerwca 2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ulicy Mikołaja Reja na odcinku od parkingu przy Banku wzdłuż ogrodów działkowych w Sopocie (symbol planu R-6/09);

 

  • Uchwała Nr  XVI/304/2020  z 25 czerwca 2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami: Bohaterów Monte Cassino,  Królowej Jadwigi, Morską i J. J. Haffnera w Sopocie (symbol mpzp C-1/05a).

Zainteresowani mogą składać  wnioski do projektów planów i prognoz oddziaływania na środowisko do 30 sierpnia 2020 r. Wnioski mogą być papierowe, za pomocą poczty elektronicznej lub przez platformę e-PUAP. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko (nazwę podmiotu) oraz adres wnioskodawcy lub siedziby, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek.

Należy składać je do Prezydenta Miasta Sopotu, na adres:

Wydział Urbanistyki i Architektury
Urząd Miasta Sopotu
ul. Kościuszki 25/27
81-704 Sopot

  • lub w siedzibie Urzędu Miasta, w kancelarii ogólnej (pokój nr 16) 
  • lub e-mail: kancelaria@um.sopot.pl.
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...