Sopot rozbudowuje ofertę żeglarską

Dzieci na żaglówkach
Fot. Fotobank.PL/UMS

Dodatkowe stanowiska cumownicze, pawilon na falochronie, który będzie pełnił funkcję sanitariatu, szatni i miejsca do przechowywania sprzętu, nowy slip do wodowania jednostek – już za rok m.in. o te elementy wzbogaci się oferta żeglarska Sopotu. Właśnie rozpisany został przetarg nieograniczony w trybie „zaprojektuj i wybuduj” na to zadanie inwestycyjne.

Oznacza to, że wykonawca będzie musiał wykonać wielobranżową dokumentację projektową dla inwestycji „Sopot – rozbudowa oferty sportowo-żeglarskiej” w ramach przedsięwzięcia strategicznego pn. „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej”, a następnie, na jej podstawie wykonanie robót budowlanych. 

Zainteresowani oferenci mają czas na przygotowanie swoich aplikacji do 27 sierpnia tego roku, do godz. 12.00. Inwestycja, zgodnie ze specyfikacją przetargową, ma być zakończona do 10 lipca 2021 r.

Współfinansowana jest ze środków unijnych, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Inwestycja

Część I, stanowiska cumownicze (28 stanowisk) przy ostrodze mola, obejmuje:

zaprojektowanie i ustawienie pomostu pływającego do cumowania jednostek pływających o łącznej długości 111m (np. 8 pontonów pływających o długości 12m każdy + 1 ponton o długości 15m) wraz z niezbędnym wyposażeniem;

Część II, pawilon, obejmuje:

zaprojektowanie i ustawienie na konstrukcji falochronu południowego przystani jachtowej Marina Sopot pawilonu o powierzchni ok. 19m kw. z wydzielonym pomieszczeniem WC;

Część III, rampa do wodowania jednostek pływających (slip), obejmuje:

zaprojektowanie i wykonanie pływającego slipu do wodowania i wyciągania z wody małych jednostek pływających (typu Optymist), mocowanego do głowicy ostrogi mola;

Część IV, tor podejściowy, obejmuje:

zaprojektowanie, pogłębienie i oznakowanie toru podejściowego umożliwiającego bezpieczny dostęp jednostek pływających do projektowanych stanowisk cumowniczych.

– Program edukacji morskiej dzieci i młodzieży w sopockich szkołach cieszy się dużym zainteresowaniem, podobnie jak oferta żeglarska sopockich klubów. Z infrastruktury, która powstanie, korzystać będą mogli także odwiedzający kurort turyści. Dlatego cieszę się, że powstaną nowe miejsca przeznaczone głównie dla jednostek szkoleniowych i zaplecze socjalne, które ułatwi młodym sopocianom i wszystkim chętnym turystom ich przygodę z żeglarstwem – mówi wiceprezydent Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim. – Chcemy rozwijać program powszechnej edukacji morskiej, dlatego m.in. w ramach innych programów aplikujemy o środki europejskie na zakup kolejnych jednostek na potrzeby szkolenia i sfinansowanie zajęć pozalekcyjnych i lekcji żeglarstwa z elementami ratownictwa.   

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...