Przed pierwszym dzwonkiem – zasady organizacji roku szkolnego

Na szkolnym boisku stoją od lewej: Jacek Gan, dyrektor II LO, Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydent Sopotu, Piotr Płocki, naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Sopotu.
Od lewej: Jacek Gan, dyrektor II LO, Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydent Sopotu, Piotr Płocki, naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Sopotu. Fot. Fotobank.PL/UMS

Za kilka dni rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021 w innym reżimie, niż byliśmy do tego przyzwyczajeni. Pandemia COVID-19 przybiera na sile, a to wiąże się z koniecznością zapewnienia specyficznych warunków dla uczniów, grona pedagogicznego oraz pozostałych pracowników oświaty – bezpiecznego pobytu w poszczególnych placówkach. Dyrektorzy wszystkich jednostek oświaty spotkali 25 sierpnia i rozmawiali o zaproponowanych procedurach, przyjmując wspólne dla wszystkich szkół zasady.

 

Informacja o organizacji roku szkolnego 2020/21 w samorządowych placówkach oświatowych w Sopocie oraz zasadach bezpieczeństwa, które będą nam towarzyszyć w najbliższym czasie:

 • W Sopocie funkcjonują 22 placówki: 7 przedszkoli, 4 szkoły podstawowe, 3 licea ogólnokształcące, Zespół Szkół Handlowych, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Zespół Szkół Specjalnych oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Szkoła Podstawowa specjalna dla uczniów przewlekle chorych i niepełnosprawnych ruchowo (przyszpitalna), Sopockie Ognisko Plastyczne, Młodzieżowy Dom Kultury, Sopocka Szkoła Muzyczna I stopnia.
 • W roku szkolnym  2020/21 do sopockich szkół oraz przedszkoli uczęszczać będzie 4100 uczniów i wychowanków (w tym do szkół podstawowych – 1640 uczniów). Po raz pierwszy w ławce szkolnej zasiądzie 212 pierwszoklasistów.
 • W  przedszkolach  objętych opieką zostanie ok. 710 wychowanków. Liczba miejsc zaoferowana przez Miasto w pełni zaspokoiła potrzeby mieszkańców i zapewniła pełną dostępność do edukacji przedszkolnej – każde chętne dziecko ma miejsce w placówce.
 • W sopockich placówkach zatrudnionych jest 667 nauczycieli i pedagogów.
 • Na każdym poziomie kształcenia i dla każdej klasy w zależności od potrzeb, zapewniono dodatkowe godziny na zajęcia  obowiązkowe,  pozalekcyjne, wyrównawcze z przedmiotów humanistycznych, przyrodniczo-matematycznych. Dotyczy to również języka obcego i zajęć z wychowania fizycznego. Miasto na ten cel przeznacza rocznie 1 mln zł.
 • W ramach współpracy z trójmiejskimi uczelniami w sopockich liceach ogólnokształcących nauczyciele akademiccy prowadzić będą dodatkowe zajęcia, m.in. z aksonometrii, nauki rysunku, historii sztuki, podstaw prawa, medycyny, chemii i biologii.
 • Od 1 września w sopockich szkołach podstawowych oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zwiększono liczbę etatów psychologów i pedagogów (o 1,85 etatu). Tym samym zapewniono dalsze wsparcie i pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów
  i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych.
 • Dla uczniów kl. I-III szkół podstawowych w okresie wrzesień – grudzień prowadzone będą w wymiarze 4 godzin tygodniowo, ogólnorozwojowe dodatkowe zajęcia pozalekcyjne.
 • Kontynuowany będzie program edukacji żeglarskiej dla uczniów klas I-III oraz VII. Obejmuje on zajęcia praktyczne na wodzie: rejsy jachtem szkoleniowym, zajęcia na katamaranach, łódkach Optimist i szkolenia windsurfingowe na deskach, a także zajęcia teoretyczne. Podczas zajęć teoretycznych omawiane są m.in. zasady żeglugi oraz bezpieczeństwa na wodzie. Jednocześnie Gmina Miasta Sopotu stanęła do konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego i złożyła koncepcję kształtowania kompetencji kluczowych uczniów poprzez edukację morską i żeglarską, mający na celu dalszy rozwój realizowanego dotychczas programu. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – wrzesień/październik 2020 roku.

W związku z trwająca pandemią COVID-19 i z planowanym powrotem do nauczania stacjonarnego, szkoły i placówki oświatowe opracowały procedury i regulaminy funkcjonowania w szczególności:

 • organizacji obowiązkowych i pozalekcyjnych zajęć dydaktycznych;
 • zasad wejść i wyjść oraz poruszania się wewnątrz budynku placówki;
 • zasad korzystania z bibliotek, czytelni, świetlicy, szatni, gabinetów pielęgniarskich
  i stomatologicznych;
 • dezynfekcję, higienę użytkowanych pomieszczeń i powierzchni;
 • organizacji żywienia w stołówkach;
 • korzystania z obiektów sportowych i placów zabaw;
 • postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia/wychowanka/pracownika;
 • zasad przejścia z systemu stacjonarnego nauczania na nauczanie hybrydowe lub zdalne.

Ponadto dla sopockich szkół przedstawiono następujące rekomendacje:

 • Inauguracja roku szkolnego na zewnątrz obiektów, w salach gimnastycznych, w pomieszczeniach o dużej powierzchni, w zróżnicowanym przedziale czasowym. Oddzielnie dla każdej klasy;
 • Ustalenie zróżnicowanych godzin rozpoczęcia zajęć dydaktycznych w danym dniu dla klas (np. godz. 7.45 – 8.00 – 8.15);
 • Organizacja przerw lekcyjnych dla kl. I-III oraz kl. IV-VIII w różnych godzinach. Zorganizowanie (w miarę możliwości) kilku wejść i wyjść do szkoły czy placówki.
 • Obowiązkowe noszenie maseczek przez uczniów, nauczycieli, personel szkoły na korytarzach, wspólnych ciągach komunikacyjnych danej jednostki oświatowej.

Procedury te zostaną przekazane przed 1 września do wiadomości uczniów i rodziców.

 

Miasto nawiązało współpracę z firmą Microsoft, dzięki czemu już teraz sopockie placówki mogą korzystać bezpłatnie z pakietu Office 365A1 oraz platformy komunikacyjnej Teams. Bezpłatna usługa Office 365 w Internecie obejmuje możliwość korzystania z aplikacji internetowych Outlook, Word, PowerPoint, Excel i OneNote. Dodatkowo firma Microsoft 26 i 28 sierpnia organizuje bezpłatne szkolenia dla nauczycieli, ułatwiające obsługę programu. Powyższe rozwiązania z pewnością wspomogą pracę szkół podczas wprowadzenia kształcenia mieszanego (hybrydowego) lub w pełni zdalnego.

 

Poniżej przykładowe procedury, przywidziane dla różnych poziomów kształcenia. Procedury te zostały uzgodnione z sanepidem. 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...