Projekt żeglarski dla uczniów szkół podstawowych

Na wodzie dzieci pływają na łódkach z żaglami
Fot. materiały UKS Navigo

Sopot pod żaglami – miejski program szkolenia żeglarskiego, realizowany jest w sopockich szkołach już od 13 lat. Od września rusza kolejna edycja bezpłatnego programu żeglarskiego dla uczniów klas I-III oraz VII szkół podstawowych. Projekt skierowany jest do wszystkich chętnych uczniów pragnących zdobyć wiedzę i umiejętności żeglarskie.

Początkowo program był dedykowany klasom sportowym, a teraz – w ramach zajęć wychowania fizycznego – żeglarstwo jest również przedmiotem fakultatywnym we wszystkich sopockich szkołach podstawowych.

Zajęcia praktyczne dla klas I-III odbywają na jednoosobowych łódkach klasy Optimist oraz na jachcie pełnomorskim Alf. Natomiast klasy VII pływają na katamaranach oraz na pełnomorskim jachcie Alf. Zajęcia realizowane są przy współpracy z klubem żeglarskim UKS Navigo Sopot.

Program w całości finansowany jest przez Miasto Sopot, zajęcia prowadzić będą nauczyciele sopockich szkół – instruktorzy żeglarstwa. Po cyklu szkoleń będzie można uzyskać patent żeglarski, z możliwością dofinansowania z budżetu miasta w wysokości 50 proc. Szczegóły dotyczące programu dostępne są w szkołach. 

– Żeglarstwo to piękna, ale też bardzo wymagająca dyscyplina sportu. Kształtuje charakter i może stać się pasją na całe życie – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydent Sopotu. – Dlatego zachęcam rodziców, by od samego początku nauki zapisywali swoje dzieci na zajęcia edukacji morskiej. Wystarczy zwrócić się z taką prośbą do dyrekcji szkoły.

Miasto wzięło także udział w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego dotyczącym koncepcji kształtowania kompetencji kluczowych uczniów poprzez edukację morską i żeglarską, którego celem jest rozwój realizowanego dotychczas programu. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – wrzesień/październik 2020 r.

Ponadto w ramach projektu „Sopot – rozbudowa oferty sportowo-żeglarskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gmina Miasta Sopotu zakupi między innymi 3 łodzie do nauki żeglarstwa.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...