Smart Canvas. Wystawa malarstwa Rafała Labijaka

Praca malarska przedstawiając profil męskiej twarzy z kolorowym malunkiem na wierzchu i powtarzanymi w różnych kolorach wieloma cieniami profilu.
Jedna z prac Rafała Labijaka prezentowana na wystawie Smart Canvas. Fot. materiały prasowe Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie.

Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie zaprasza na wernisaż i wystawę prac poznańskiego artysty malarza Rafała Labijaka.

Smartfonowa rewolucja stworzyła świat na wyciągnięcie ręki oraz kulturę always on. Wielofunkcyjne urządzenia mobilne stały się narzędziami pracy oraz magicznej rozrywki, kształtującymi nową galaktykę społecznych zachowań i estetycznej wrażliwości. Za ich sprawą kontrola i permanentna dostępność powiązane zostały z utopiami bliskości, przyjemność ze społeczną presją produktywności, wizualność z haptycznością, mobilność z unieruchomieniem, poczucie przynależności z odłączeniem i postawami ucieczkowymi w świat wirtualny.

Analiza estetycznego wymiaru procesu ewolucji mobilnych urządzeń pokazuje, że stały się one syntezą rozwiązań, do których artyści dochodzili znacznie dłużej niż okres dwóch minionych dekad. Smartfony to przecież także abstrakcyjna ikonografika, wygaszacze dotykowych ekranów, które pozorują strategie mindfulness czy kojące system nerwowy tapety. To także apki do edycji zdjęć, oferujące bogatą kosmetykę przedstawiania postaci, w tym filtry i nakładki, które sprawiają, że możemy wyglądać jak hollywoodzkie gwiazdy. Kiczowate gadżety, zaprojektowane w celu poprawy samopoczucia użytkowników, nie wyczerpują wachlarza oferty demokratycznej reprezentacji świata, która stopniowo zawłaszczyła nie tylko naszą świadomość, ale także uwagę i sen, na co zwrócił uwagę Jonathan Crary.

Rafał Labijak należy do grupy malarzy, którzy dostrzegają nieusuwalny ślad tej cywilizacyjnej zmiany w swoich obrazach. Impuls dla powstawania jego prac stanowi potrzeba przekierowania uwagi z ekranu smartfona z powrotem na tradycyjny obraz artystyczny. Jego obrazy figuratywne proponują skupienie na społecznych relacjach, wynikających z obserwacji historycznych przemian dotyczących koncentracji i rozproszenia uwagi. Z kolei w pracach abstrakcyjnych artysta zastosował trik związany z przechwyceniem formalnych właściwości elektronicznych ekranów w celu ponownego zwrócenia uwagi widzów na medium malarskie. Oprócz portretów rodzinnych i poprzemysłowych pejzaży artysta z powołania, a z wykształcenia inżynier, maluje serie abstrakcyjnych obrazów, których format podyktowany jest kształtem ekranu smartfona. Wpisując się w tradycję formatów kształtowanych, shaped smartfon canvas, określane przez Labijaka wrzutami na ekran, nie tylko akcentują materialno-rzemieślniczy wymiar dialogu z wielką technologiczną hossą, ale także proponują reinwencję skupienia uwagi w dialogu ze słabą estetyką cyfrowych efektów specjalnych. Aktualnie malarski projekt Labijaka wchodzi w dialog z realiami wyznaczanymi przez sytuację pandemii, w której technologia cyfrowa w niespotykanym dotąd zakresie określa ramy dla społecznej komunikacji.

Wernisaż wystawy Rafała Labijaka odbędzie się 2 paździenika o godzinie 19.15. Ekspozycję będzie można zwiedzać od 2 października do 15 listopada br. Kuratorem wystawy jest Ewelina Jarosz.

Rafał Labijak (ur. 1968) malarz mieszkający w Poznaniu, aktywny w Poznaniu, Berlinie i Ostrawie, gdzie w latach 2015-2016 wynajmował pracownię na terenie zrewitalizowanego poprzemysłowego kompleksu hutniczo-górniczego Vitkovice.

W latach 1987-1992 studiował na Politechnice Poznańskiej. W 2004-2005 wolny słuchacz w VIII Pracowni prof. Józefa Walczaka w poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych. W 2014 uczestniczył w Plenerach i Spotkaniach Sztuki i Działań Społecznych organizowanych przez prof. Janusza Marciniaka (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu) i Fundację Signum.

Jego malarstwo oscyluje wokół tematów związanych z komunikacją w ponowoczesnym świecie, poprzemysłowymi pejzażami, mediatyzowaniem rzeczywistości wirtualnej, uwagą i jej deficytem oraz społecznymi relacjami w epoce smarfonowej rewolucji. Stosuje techniki tradycyjne, takie jak olej i akryl na płótnie, a także eksperymentuje z technikami własnymi.

Wystawy indywidualne:

2013 Muzeum Pracownia Ignacego Kraszewskiego w Poznaniu, kurator: Janusz Marciniak.

2016 Malarstwo Rafała Labijaka. Kurator: Wojciech Gorączniak. Ostrava, Dolni Oblast Vitkovice. Katalog Rafał Labijak: malarstwo, red. W. Gorączniak, R. Labijak, J. Marciniak, tłum. M. Turski, Poznań-Ostrava 2016.

Wystawy zbiorowe:

2016 Collegium Phisicum UAM;  wystawa w Galerii Jednego Obrazu,

2018 Galeria Refektarz, Krotoszyn, wystawa zbiorowa Empatia: sztuka i życie, kurator: Janusz Marciniak.  Wystawie towarzyszył katalog.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...