Po sesji Rady Miasta Sopotu

Budynek Urzędu Miasta w Sopocie
Fot. Fotobank.PL/UMS

Przyjęcie programu zakładającego szczepienia przeciwko grypie dla seniorów, cięcia w budżecie miasta, udzielenie dotacji konserwatorskich na remonty trzech zabytkowych kamienic w kurorcie – to m.in. tematy poruszane podczas sesji Rady Miasta Sopotu, która odbyła się 17 września.

Budżet miasta

Sesję rozpoczął blok uchwał dotyczących budżetu i finansów miasta. Skarbnik miasta zreferował dotychczasowe wykonanie budżetu, poinformował o prognozowanym deficycie i zmniejszonych dochodach z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych w I półroczu, co przekłada się na zamrożenie części wydatków. Prezydent Sopotu z kolei poinformował radnych o decyzjach dotyczących funkcjonowania administracji w Sopocie, czyli zamrożeniu płac i nagród dla pracowników urzędu, wstrzymaniu zatrudnienia nowych pracowników – wyjątkiem są sytuacje, jeśli z danego wydziału odchodzą lub przechodzą na emeryturę 2 osoby, na ich miejsce zatrudniana jest tylko jedna osoba. Nagrody otrzymują w tym roku wyłącznie pracownicy bezpośredniej obsługi interesanta, czyli ci, którzy najbardziej narażeni są na zarażenie koronawirusem.

Szczepienia osób dla 65+

Radni zdecydowali również o przyjęciu i realizacji polityki prozdrowotnej, czyli szczepień przeciwko grypie dla osób powyżej 65. roku życia. Program obejmuje okres 2020-2022. Programem objętych ma być docelowo w ciągu 3 lat jego obowiązywania 1700 sopockich seniorów. W tym roku założono szczepienia dla 500 osób w wieku powyżej 65. lat. Wyliczono, że koszt samego szczepienia wraz z wizytą lekarską dopuszczającą do niego, to ok. 70 zł na osobę. Po uprawomocnieniu się uchwały, zostanie rozpisany konkurs dla podmiotów medycznych na realizację tego zadania. Realizacja programu uzależniona będzie od dostępności szczepionek na rynku.  

Dotacje konserwatorskie

W drugim naborze w sprawie udzielenia w 2020 r. dotacji celowej – konserwatorskiej – na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków oraz do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Sopotu, będących w strefie ochrony konserwatorskiej zespołu urbanistyczno-krajobrazowego Sopotu wpłynęło 5 wniosków. Tylko 3 z nich spełniały wymagania formalne i zostały poddane pod głosowanie radnych. A są to:

  • Budynek mieszkalny, ul. Dębowa 10, dotacja na konserwację stolarki okiennej oraz werandy, w wysokości do 8 100 zł, nie więcej jednak niż 10% rzeczywistego kosztu prac.
  • Budynek mieszkalny, ul. Mickiewicza 26, dotacja na remont dachu, tarasu i balkonu oraz wykonanie izolacji fundamentów, w wysokości do 53 536 zł nie więcej jednak niż 30% rzeczywistego kosztu prac.
  • Budynek mieszkalny, ul. Skłodowskiej-Curie 4 a, dotacja na konserwację ogrodzenia i stolarki okiennej, w wysokości do 3 468 zł, nie więcej jednak niż 20% rzeczywistego kosztu prac.

Maksymalna kwota łączna tych dotacji to 65 104 zł.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...