Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Sopotu

Młoda dziewczyna siedzi przy stole, przed nią książki, zeszyty i długopisy. Dziewczyna jest zadumana
Fot. Pixabay

Do 6 października 2020 r. osoby zainteresowane ubieganiem o mandat radnego mają możliwość zgłaszania swojej kandydatury w szkolnych okręgach wyborczych określonych w Statucie Młodzieżowej Rady Miasta Sopotu. Wybory do Młodzieżowej Rady odbędą się 16 października, w godz. 8.30-14.30.

Młodzieżowa Rada Miasta ma być reprezentacją sopockiej młodzieży, niezwiązanym z żadną partią ani ugrupowaniem politycznym organem konsultacyjnym. Zasiadać będą w niej mogli uczniowie sopockich szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także sopocianie uczący się w szkołach poza Sopotem.

– Podczas majowej sesji miejscy radni przyjęli uchwałę dotyczącą powołania w Sopocie Młodzieżowej Rady Miasta. Teraz przyszedł czas na wyłonienie młodych radnych – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydent Sopotu. – Bardzo liczę na głos młodych, na ich pomysły i opinie dotyczące tego, co się dzieje w mieście. Planujemy przeznaczyć konkretny budżet – 50 tys. zł – na projekty zgłaszane i realizowane przez młodych radnych. To najlepsza nauka demokracji na szczeblu lokalnym, odpowiedzialności oraz propagowanie idei samorządności – dodaje wiceprezydent Czarzyńska-Jachim.

Dla uczniów z Sopotu pobierających naukę poza granicami miasta przewidywane są
4 mandaty w przyszłej Młodzieżowej Radzie Miasta. Osoby zainteresowane ubieganiem o mandat radnego, do 6 października mogą zgłosić swoją kandydaturę wysyłając formularz zgłoszeniowy do Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie w wersji elektronicznej na adres: zsh@sopot.pl.

Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko, wiek, nazwę szkoły, miejsce zamieszkania, telefon kontaktowy oraz oświadczenie o zgodzie na kandydowanie. Radnym może być uczeń w wieku od 13 do 20 lat, nie dłużej niż do ukończenia szkoły ponadpodstawowej, niekarany oraz nie zawieszony w prawach ucznia.

Okręgiem wyborczym dla uczniów uczęszczających do szkół spoza Sopotu jest Zespół Szkół Handlowych (ul. Wejherowska 1, tel. 58 551 11 92).

Zachęcamy do kandydowania i udziału w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta Sopotu, która ma na celu m.in. zaktywizowanie młodzieży w działalności publicznej, prowadzenie różnorodnych działań upowszechniających idee samorządu wśród młodzieży, kształtowanie i utrwalanie postawy prospołecznej, obywatelskiej.

Załączniki konieczne do zgłoszenia znajdują się poniżej.

 

Czytaj również:

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...