Sopot nadal w czerwonej strefie, cały kraj objęty strefą żółtą

Fot. materiały UMS

Ze względu na liczbę zakażeń Sopot pozostaje w czerwonej strefie. Poza powiatami z tej strefy, które mają zaostrzone zasady, w całej Polsce od soboty 10 października obowiązywać będą zasady strefy żółtej. Niektóre z nich zostały zaostrzone.

 

W celu ograniczania ryzyka transmisji wirusa SARS-CoV-2 rząd zdecydował o:

1) ograniczeniu liczby osób (z wyłączeniem obsługi) biorących udział przyjęciach ślubnych, konsolacjach lub przyjęciach komunijnych, a także innych przyjęciach okolicznościowych do:

  • 50 osób – w przypadku obszaru czerwonego,
  • 75 osób – w przypadku obszaru żółtego;

2) wprowadzenie obowiązku zakrywania ust i nosa zarówno dla osób przebywających na obszarze czerwonym, jak i żółtym;

3) na obszrze czerwonym ograniczenie funkcjonowania restauracji, barów i innych podmiotów świadczących usługi gastronomiczne do godz. 6.00-22.00 – z wyjątkiem dostawy żywności i produktów wydawanych na wynos.

Ponadto, w uzgodnieniu z Komendą Główną Policji:

1) w celu uszczelnienia przepisów zakazuje się, do odwołania, prowadzenia dyskotek i klubów nocnych oraz działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni;

2) przywraca się obowiązek przedstawienia, na żądanie Policji lub staży gminnej, zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa;

3) wprowadza się minimalną odległość pomiędzy zgromadzeniami, która będzie wynosić co najmniej 100 m.

Zwolniono z obowiązku zakrywania ust i nosa nie tylko na terenie lasów, ale także na terenie parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego albo plaży, gdyż są to miejsca o podobnym charakterze.

Czytaj również:

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...