Pomorskie SOS: bezpieczniejsza praca w sopockim Domu Pomocy Społecznej

Budynek Domu Pomocy Społecznej w Sopocie
Fot. Fotobank.PL/UMS

Dodatkowe środki ochrony indywidualnej i sprzęt medyczny niezbędny do walki z epidemią COVID-19 trafią do pracowników Domu Pomocy Społecznej w Sopocie. Gmina Miasta Sopotu otrzymała blisko 88 tys. zł grantu z funduszy europejskich na ten zakup.

Epidemia zmieniła zasady funkcjonowania DPS-ów w całej Polsce. W sopockiej placówce już na początku marca 2020 r. wprowadzone zostały nowe procedury, zwiększył się reżim sanitarny, m.in: noszenie środków ochrony indywidualnej, dezynfekcja, ozonowanie, odrębne procedury obsługi chorych w izolatkach. Dodatkowo budynek DPS został podzielony na strefy, które wydzielają poszczególne piętra. Sprzęt między piętrami nie jest przenoszony. Do budynku nie są wpuszczane osoby z zewnątrz.

Pracownicy DPS od wielu miesięcy wykonują swoją pracę w warunkach stresowych, obciążeni są ogromnym ryzykiem zachorowania. Dodatkowe środki ochrony indywidualnej i sprzęt medyczny wpłyną na poprawę warunków ich pracy.

W ramach projektu kupiono:

  • maseczki jednorazowe, FFP2 i FFP3,
  • rękawiczki jednorazowe,
  • fartuchy ochronne,
  • płyny dezynfekcyjne do ciała i powierzchni,
  • termometry,
  • sprzęty do wyposażenia izolatek (wózki gastronomiczne do transportu żywności, autoklaw, ssaki medyczne, wózki do sprzątania, pulsoksymetry, ciśnieniomierze, koncentratory tlenu, inhalatory),
  • lampy bakteriobójcze,

Dzięki realizacji działań projektowych:

  • poprawiły się bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników Domu Pomocy Społecznej poprzez doposażenie placówki m.in. w środki ochrony indywidualnej, środki dezynfekujące, sprzęt medyczny niezbędny do powstrzymywania rozprzestrzeniania się COVID-19,
  • znacząco ograniczone zostało zagrożenie zakażenia i zachorowania na COVID-19,
  • udało się utrzymać niski poziom absencji wśród pracowników, a także ich psychiczny komfort w pracy.

Łączna kwota wsparcia: 87 980 zł

Grant w wysokości 100 proc. otrzymano w ramach projektu „Pomorskie SOS” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 5.4.2 Zdrowie na rynku pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...