Sopot ponownie wspiera przedsiębiorców

Na dokumentach finansowych leży kalkulator i narzędzie ze ściśniętymi w nim monetami
Fot. Pixabay

Sopot po raz kolejny uruchamia pakiet pomocowy dla przedsiębiorców. Wsparcie miasta będzie polegało na obniżeniu stawek czynszu. Prezydent Sopotu Jacek Karnowski podpisał zarządzenie w tej sprawie. Miasto umożliwi również zawieszenie opłat za odbiór odpadów. Promuje także sopockie restauracje oferujące dania na wynos.

– Pierwsze pakiety wsparcia dla sopockich przedsiębiorców wprowadziliśmy w życie w kwietniu, na początku pandemii. 37 gastronomików skorzystało wówczas z terenów zielonych oddanych do ich dyspozycji i możliwości powiększenia ogródków gastronomicznych – mówi Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. – Jednak sytuacja branży gastronomicznej, restauratorów w tej chwili jest bardzo zła i dalsze wsparcie jest absolutnie konieczne. Z nadzieją, że przetrwają najgorsze i będą wstanie podnieść się po zniesieniu obostrzeń i zakończeniu tego kryzysu. Na pewno nie zostawimy ich samych sobie – dodał prezydent Jacek Karnowski.

Sopoccy przedsiębiorcy prowadzący działalność gastronomiczną i dzierżawiący nieruchomości gruntowe lub wynajmujący lokale będące własnością Gminy Miasta Sopotu mogą liczyć na wsparcie polegające na obniżeniu czynszu. Na mocy zarządzenia prezydenta Sopotu, czynsz dzierżawny dla takich podmiotów został obniżony do symbolicznej złotówki (1 zł netto) za miesiąc. Przedsiębiorcy z Sopotu będą płacić symboliczne opłaty do czasu odwołania obostrzeń tj. do odwołania zakazu prowadzenia działalności gastronomicznej w strefie czerwonej.

Według rozporządzenia o obniżenie czynszu może wnioskować każdy dzierżawca lub najemca, który został zmuszony do zawieszenia działalności gastronomicznej ze względu na wprowadzone obostrzenia. Warunkiem obniżenia opłat jest złożenie przez dzierżawcę lub najemcę oświadczenia o obniżeniu czynszu do 1 zł netto poddzierżawcy lub podnajemcy. Ponadto wsparcie polegające na obniżce czynszu będzie udzielane tylko wtedy, gdy w miejscu prowadzenia działalności nie stwierdzono samowoli budowlanej i nielegalnie powieszonych reklam.

– Branża gastronomiczna jest obecnie w bardzo trudnej sytuacji i potrzebuje naszej pomocy – mówi Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu. – Jako miasto robimy co w naszej mocy, ale przedsiębiorcy funkcjonują nie tylko w lokalach należących do miasta. W związku z tym apeluję do wszystkich innych podmiotów o udzielenie pomocy najemcom – dodaje wiceprezydent Skwierawski.

Informacja dla przedsiębiorców branży gastronomicznej korzystających z zezwoleń na zajęcie pasa drogowego

Właściciele lokali objętych zakazem prowadzenia stacjonarnej działalności gastronomicznej, a posiadający zezwolenia zarządcy drogi na ustawienie ogródków bądź obiektów gastronomicznych wolnostojących w pasie drogowym, mogą składać wnioski do zarządu drogi o zmianę obowiązujących zezwoleń, tj. skrócenie ich do dnia obowiązującego zakazu wprowadzonego przez rząd polski z uwagi na stan epidemiczny.

Wniosek musi być poprzedzony likwidacją ogródka bądź obiektu z pasa drogowego (stoliki i krzesła powinny być schowanie do wewnątrz lokalu), a w przypadku obiektu wolnostojącego, trwałym zamknięciem obiektu wraz ze złożeniem mebli ogródkowych. W przypadku braku przestrzeni wewnątrz lokalu, dopuszcza się czasowe złożenie mebli wzdłuż elewacji posiadanego lokalu bądź obiektu, do czasu całkowitego usunięcia mebli lub mebli wraz z obiektem z pasa drogowego. Po dokonaniu tych czynności zarządca drogi będzie wydawał na wniosek strony decyzję administracyjną zmieniającą decyzję obowiązującą. W przypadku gdy opłaty za zajęcie pasa drogowego zostały już uiszczone, środki te będą zwracana na wskazane konta zgodnie z wydanymi zmieniającymi decyzjami administracyjnymi.

Wnioski należy składać do siedziby zarządcy drogi: ZDiZ Sopot Al. Niepodległości 930 81-861 Sopot, osobiście lub pocztą. Wszelkie pisma wniesione podlegają dwudniowej kwarantannie. By nadać bieg sprawie można powyższe czynności poprzedzić przesłaniem wniosku drogą elektroniczną na adres sekretariat@zdiz.sopot.pl., a następnie oryginał wniosku dostarczyć osobiście lub pocztową.

Opłaty komunalne

Podobnie jak wiosną, podmioty zawieszające działalność gospodarczą mają możliwość zmniejszenia opłat za odpady. Każda z firm lub instytucji zawieszająca działalność może złożyć deklarację korygującą na mniejszą lub zerową ilość odpadów do odbioru. 

Deklarację korygującą podmiot musi złożyć najpóźniej do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zawieszenie działalności. ZOM potrzebuje jedynie informacji mailowej o braku konieczności odbierania odpadów żeby niepotrzebnie nie podjeżdżać po śmieci.

Deklaracje można skłądać:

  • drogą elektroniczną, deklaracje są do pobrania na stronie: http://zom.sopot.pl/edeklaracje (podpisana przez profil zaufany)
  • pocztą, za pomocą wypełnionych i zeskanowanych deklaracji, przesłanych przy pomocy platformy epuap (ZomSopot) lub listem poleconym (decyduje data nadania).

Można również aneksować umowy na najem pojemników zawieszając ten najem na dowolny okres np. 2 miesięcy lub rozwiązać umowę w ogóle (bez zachowania okresu wypowiedzenia). 

Od marca z pomocy miasta skorzystało 170 podmiotów. Udzieliliśmy wsparcia na kwotę ponad 1 mln 200 tys. zł.

Promocja sopockich restauracji

Ruszyła również druga odsłona akcji promującej sopockie restauracje oferujące dania na wynos, także z dowozem. Do programu zgłosić może się każdy, kto zdecydował się na tę formę działalności. Partnerem jest Sopocka Organizacja Turystyczna. Akcję wzmocni kampania w mediach społecznościowych, polegająca na udostępnianiu przez restauratorów filmów i zdjęć z restauracji pod hasłem „Sopot kulinarny”. Dodatkowym wzmocnieniem tych działań będą udostępniane w mediach społecznościowych filmy i zdjęcia z restauracji pod hasłem „Sopot kulinarny”. Każda restauracja czy kawiarnia będzie mogła opublikować krótki film, promujący wybrane danie. Atutem będzie możliwość zamówienia potrawy tego samego dnia, w specjalnej cenie.

– Pamiętajmy, że nie tylko restauratorzy ale cała nasza branża turystyczna jest w bardzo trudnej sytuacji – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydent Sopotu. – Trzeba przestać myśleć o turystyce tylko jako o sezonie. Najtrudniej jest poza sezonem wysokim. Włożyliśmy bardzo dużo pracy w budowanie turystyki całorocznej – uzdrowiskowej czy biznesowej. Dziś  nie ma już turystów korzystających z bonu, nie ma turystów zagranicznych i nie ma turysty biznesowego. Nie wiemy jaka będzie przyszłość, ale musimy być solidarni i pomagać sobie wzajemnie. W tym przypadku namawiam do skorzystania z oferty sopockich restauratorów – dodaje wiceprezydent.

Chętnych do wzięcia udziału w projekcie zachęcamy do kontaktu z Sopocką Organizację Turystyczną, email: biuro@visit.sopot.pl.

Czytaj również:

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...